MUDr. Pavla Svobodová, Ph.D.

 

Vzdělání a  specializace

2016 Certifikace –konzolový chirurg - robotický systém da Vinci, IRCAD, Štrasburk
2011 specializační atestace  v oboru Onkogynekologie
2005-2006 Proshek-Fulbrightovo stipendium, University of Minnesota, Minneapolis, projekt 
Prognostic value of flow cytometric DNA analysis in gynecological tumors
2004 Atestace II. stupně v oboru  gynekologie a porodnictví
2001 Ph.D.
2000 Atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
1997-2001 3. lékařská fakulta UK, postgraduální studium obor Vývojová biologie
1991  - 1997 3. lékařská fakulta UK, všeobecné lékařství, MUDr.

 

Profesní historie

3/2023- Gynekologická klinika 3.LF UK a ÚVN, přednostka
2016 -  2/2023 Gynekologická klinika 3.LF UK a ÚVN, zástupce přednosty pro vědu a výzkum
1997 – 2015 Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV, odborný asistent zaměření: onkogynekologie
1994 – 1997 Ústav histologie a embryologie 3.LF UK, pregraduální asistent

 

Členství v odborných společnostech

  • Česká gynekologicko-porodnická společnost – Sekce pro kolposkopii a cervikální patologii, Onkogynekologická sekce, Sekce pro léčbu infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví (člen výboru), Sekce nemocničních gynekologů a porodníků
  • European Society of Gynaecological Oncology
  • Society of European Robotic Gynaecological  Surgery

 

Studijní pobyty:

2022 Lund University, Švédsko
2021 Endometriosis Clinic, Princess Grace Hospital London
2020 Oslo University Hospital, Norsko
2005-2006 University of Minnesota

 

Profesní a vědecké zaměření:

  • Robotická chirurgie
  • Onkogynekologie
  • Endometrióza- circulating endometrial cells
  •  HPV u gynekologických a orofaryngeálních nádorů