Publikace KIN 1. LF UK a ÚVN za posledních 5 let v časopisech s impakt faktorem.

Publikace KIN 1. LF UK a ÚVN za posledních 5 let v časopisech s impakt faktorem

2023

ARIENTOVÁ, S - MATÚŠKOVÁ, K - BARTOŠ, O - HOLUB, M - BERAN, O. Specific immune responses after BNT162b2 mRNA vaccination and COVID-19 infection. Frontiers in Immunology. 2023, 14(October), 1271353. ISSN 1664-3224. Koresp. autor: Beran První autor: Arientová; Matúšková Senior autor: Beran IF = 7.300 (2022) kvartil dle IF= Q1 (2022)

ARIENTOVÁ, S - BERAN, O - MATÚŠKOVÁ, K - STRÁNÍKOVÁ, A - HOLUB, M. Elevated regulatory T cells after antibiotic treatment of infectious spondylodiscitis as biomarker of recovery?. Immunology Letters. 2023, 256, 55-58. ISSN 0165-2478.
Koresp. autor: Arientová První autor: Arientová Senior autor: Holub IF = 4.4 (2022) kvartil dle IF= Q2 (2022)

BARTACKOVA, J - KOUBA, V - DOSTALKOVA, A - CERMAKOVA, E - MARINA, MAL - CHMEL, M - MILANOVA, M - DEMNEROVA, K - RUMLOVA, M - SYKORA, P - BARTACEK, J - ZDENKOVA, K. Monitoring of monkeypox viral DNA in Prague wastewater. Science of the Total Environment. 2023, 902 (December), 166110. ISSN 0048-9697. Koresp. autor: Kouba První autor: Bartackova Senior autor: Zdenkova IF = 9.800 (2022) kvartil dle IF= Q1 (2022)

TYLL, T - NOVOTNÝ, D - BERAN, O - BARTÁKOVÁ, E - PUDIL, J - KRÁLOVÁ LESNÁ, I - RÁRA, A. Multilocular infection caused by hypervirulent Klebsiella pneumoniae. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2023, 72(1), 54-58. ISSN 1210-7913.
Koresp. autor: Rára První autor: Tyll Senior autor: Rára
IF = 0.5 (2022) kvartil dle IF= Q4 (2022)

BARTOŠ, O - KLIMEŠOVÁ, B - VOLFOVÁ, K - CHMEL, M - DRESLER, J - PAJER, P - KABÍČKOVÁ, H - ADAMÍK, P - MODRÝ, D - MYSLIVCOVÁ FUČÍKOVÁ, A - VOTÝPKA, J. Two novel Bartonella (sub)species isolated from edible dormice (Glis glis): Hints of cultivation stress-induced genomic changes. Frontiers in Microbiology. 2023, 14(November), 1289671. ISSN 1664-302X. Koresp. autor: Bartoš První autor: Bartoš Senior autor: Votýpka IF = 5.200 (2022) kvartil dle IF= Q2 (2022)

MASSMANN, R - GROH, T - JILICH, D - BARTKOVÁ, D - BARTOVSKÁ, Z - CHMELAŘ, J - CHRDLE, A - DLOUHÝ, P - CIMRMAN, Š - GUIMARAES DA SILVA, S - KAPLA, J - KUBISKA, M - SNOPKOVÁ, S - SVAČINKA, R - ZLÁMAL, M - SAMSONOVÁ, O - SEDLÁČEK, D. HIV-positive Ukrainian refugees in the Czech Republic. AIDS. 2023, 37(12), 1811-1818. ISSN 0269-9370. Koresp. autor: Massmann První autor: Massmann Senior autor: Sedláček IF = 3.800 (2022) kvartil dle IF= Q3 (2022)


2022

BERAN, O - MATÚŠKOVÁ, K- BARTOVSKÁ, Z - BARTOŠ, O - HOLUB, M. Acute phase of COVID-19 is associated with elevated plasmablasts in the blood. Bratislava Medical Journal. 2022, 123(4), 244-247. ISSN 0006-9248. IF = 1.500 (2022)

GÁL, P - BRÁBEK, J - HOLUB, M - JAKUBEK, M - ŠEDO, Ai - LACINA, L - STRNADOVÁ, K - DUBOVÝ, P - HORNYCHOVÁ, H - RYŠKA, A - SMETANA, K. Autoimmunity, cancer and COVID-19 abnormally activate wound healing pathways: critical role of inflammation. Histochemistry and Cell Biology. 2022, 158(5), 415-434. ISSN 0948-6143. IF = 2.300 (2022)

ARIENTOVÁ, S - JÍCHA, Z - BERAN, O - HOLUB, M. Decreased quality of care for Staphylococcus aureus bacteremia during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. 2022, 22(1), 631. ISSN 1471-2334. IF = 3.700 (2022)

CHMEL, M - BARTOŠ, O - KABÍČKOVÁ, H - PAJER, P - KUBÍČKOVÁ, P - NOVOTNÁ, I - BARTOVSKÁ, Z - ZLÁMAL, M - BURANTOVÁ, A - HOLUB, M- JIŘINCOVÁ, H - NAGY, A - ČERNÍKOVÁ, L - ZÁKOUCKÁ, H - DRESLER, J. Retrospective Analysis Revealed an April Occurrence of Monkeypox in the Czech Republic. Viruses. 2022, 14(8), 1773. ISSN 1999-4915. IF = 4.700 (2022)

KOWALSKA, J. - RUKHADZE, N - SOJAK, L - BOCIAGA-JASIK, M - SEDLÁČEK, D - MATULIONYTE, R - JILICH, D - YANCHEVA, N - PAPADOPOULOS, A - ROZPLOCHOWSKI, B - PATRASCU, R - AIMLA, K - BEGOVAC, J - PARCZEWSKI, M - GOLOVCO, E - BIELEC, D - BARTOVSKÁ, Z - SHEMBRI, A - ZVIRBULIS, V - HLEBOWICZ, M - KOCBACH, P - LAKATOS, B. Preliminary report on the provision of HIV care to war refugees with HIV who are migrating from Ukraine: data from the ECEE Network Group. AIDS. 2022, 36(13), 1887-1890. ISSN 0269-9370. IF = 3.8 (2022)

ZLÁMAL, M - BARTOVSKÁ, Z - BURANTOVÁ, A - ZÁKOUCKÁ, H - JIŘINCOVÁ, H - CHMEL, M - HOLUB, M. Monkeypox and Herpes Simplex Virus Type 2 Coinfection: Case Report of Perianal Lesions in HIV-Positive Patient. Sexually Transmitted Diseases. 2022, 49(11), 769-770. ISSN 0148-5717. IF = 3.1 (2022)

MURÍNOVÁ, I - ŠVIDRNOCH, M - GUCKÝ, T - ŘEZÁČ, D - HLAVÁČ, J - SLANAŘ, O - ŠÍMA, M. Meropenem population pharmacokinetics and model-based dosing optimisation in patients with serious bacterial infection. European Journal of Hospital Pharmacy. 2022, ISSN 2047-9956. IF = 1.7 (2022)


2021

HOLUB, M - STRÁNÍKOVÁ, A - BERAN, O - ARIENTOVÁ, S - BARTOŠ, O - KONDĚLKOVÁ, K - PLÍŠEK, S- CHALUPA, P. Chronic Hepatitis C Virus Infection Modulates the Transcriptional Profiles of CD4+ T Cells. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology. 2021, 6689834. ISSN 1712-9532. IF = 2.585 (2021)

HRDINOVÁ, T - TOMAN, O - DRESLER, J - KLIMENTOVÁ, J - ŠALOVSKÁ, B - PAJER, P - BARTOŠ, O et al. Exosomes released by imatinib-resistant K562 cells contain specific membrane markers, IFITM3, CD146 and CD36 and increase the survival of imatinib-sensitive cells in the presence of imatinib. International Journal of Oncology. 2021, 58(2), 238-250. ISSN 1019-6439. IF = 5.884 (2021)

MALIŠOVÁ, L - JEŽEK, P - DRESLER, J - CHMEL, M - ŠPANĚLOVÁ, P - MUSÍLEK, M - ŠAFRÁNKOVÁ, R - ŽEMLIČKOVÁ, H. Corynebacterium sp. isolated from blood culture of a bacteremic patient. Will the assumptions about a new corynebacterium be confirmed?. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2021, 70(4), 285-290. ISSN 1210-7913. IF = 0.500 (2021)


2020

HOLUB, M - STRÁNÍKOVÁ, A - CHALUPA, P - ARIENTOVÁ, S- ROUBALOVÁ, K - BERAN, O. Frequent Recurrences of Genital Herpes Are Associated with Enhanced Systemic HSV-Specific T Cell Response. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology. 2020, 5640960. ISSN 1712-9532. IF = 2.471 (2020)

BARTOVSKÁ, Z - ZLÁMAL, M - JANSKÁ, P - HOLUB, M. Pre-exposure prophylaxis, a new approach for HIV prevention: experience from the HIV Center of the Military University Hospital Prague. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2020, 69(1), 38-41. ISSN 1210-7913. IF = 0.444 (2020)

BARTOVSKÁ, Z - ANDRLE, F - BERAN, O - ZLÁMAL, M - ŘEZÁČ, D - MURÍNOVÁ, I - HOLUB, M. Data z první vlny epidemie covidu-19 z ÚVN Praha. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2020, 69(4), 164-171. ISSN 1210-7913. IF = 0.444 (2020)


2019

BARTÁKOVÁ, E - ŠTEFAN, M - STRÁNÍKOVÁ, A - POSPISILOVA, L - ARIENTOVÁ, S - BERAN, O - BLAHUTOVA, M - MÁCA, J - HOLUB, M. Calprotectin and calgranulin C serum levels in bacterial sepsis. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 2019, 93(3), 219-226. ISSN 0732-8893. IF = 2.499 (2019)

HOLUB, M - BARTÁKOVÁ, E - STRÁNÍKOVÁ, A - KOBLIHOVÁ, E - ARIENTOVÁ, S - BLAHUTOVA, M - MACA, J - RYSKA, M. Calprotectin and Calgranulin C as Biomarkers of Pancreatic Tumors: Baseline Levels and Level Changes after Surgery. Mediators of Inflammation. 2019, IF = 3.758 (2019)

ARIENTOVÁ, S - BERAN, O - CHALUPA, P- KOŘÍNKOVÁ, M. - HOLUB, M. Antithrombin as a marker of severe acute hepatitis B. Indian Journal of Gastroenterology. 2019, 38(2), 143-149. ISSN 0254-8860. IF = 2.000 (2022)

DRESLER, J - KLIMENTOVA, J - PAJER, P - SALOVSKA, B - MYSLIVCOVA FUCIKOVA, A - CHMEL, M - SCHMOOCK, G - NEUBAUER, H - MERTENS-SCHOLZ, K. Quantitative Proteome Profiling of Coxiella burnetii Reveals Major Metabolic and Stress Differences Under Axenic and Cell Culture Cultivation. Frontiers in Microbiology. 2019, 10(September), 2022. ISSN 1664-302X. IF = 4.236 (2019)


Publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem 2015-2018:

HOLUB M., DŽUPOVÁ O., RŮŽKOVÁ M., STRÁNÍKOVÁ A., BARTÁKOVÁ E., MÁCA J., BENEŠ J., HERWALD H., BERAN O. Selected Biomarkers Correlate with the Origin and Severity of Sepsis. MEDIATORS OF INFLAMMATION 2018, nestránkováno. ISSN 0962-9351. DOI 10.1155/2018/7028267, IF 3,549.

MÁCA J., SKLIENKA P., REIMER P., HOLUB M. Nová definice sepse (Sepsis-3): cíle, přednosti a kontroverze. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2018;67(1):36-43. ISSN 1210-7913, IF 0.268.

MÁCA J., HOLUB M., BURŠA F., IHNAT P., REIMER P., ŠVAGERA Z., BURDA M., ŠEVČÍK P. Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study. APMIS 2018;126(2):152-9. ISSN 0903-4641. DOI 10.1111/apm.12798,    IF 2.026

ARIENTOVÁ S. - BERAN O. - ŠTEFAN M. - ČURDOVÁ M. - HOLUB M. Bakteriémie vyvolaná Staphylococcus aureus - význam správného přístupu k diagnostice a léčbě. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2018;67(2):88-91. ISSN 1210-7913, IF 0.268.    

MÁCA J., BURŠA F., ŠEVČÍK P., SKLIENKA P., BURDA M., HOLUB M.: Alarmins and Clinical Outcomes After Major Abdominal Surgery - A Prospective Study.        JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY 2017, Vol. 30, s. 152-161. ISSN 0894-1939, IF 1.532.

MÁCA J., JOR O., HOLUB M., SKLIENKA P., BURŠA F.: Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review. RESPIRATORY CARE 2017, Vol 62, s. 113-122. ISSN 0020-1324, IF 1.733.

HOLUB M.: Případ časné neurosyfilis s neurokognitivní poruchou. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRUGIE 2017, Vol. 80, s. 717-718, ISSN 1210-7859, IF 0.368.

HAVLÍČKOVÁ M., LIMBERKOVÁ R., SMÍŠKOVÁ D., HERRMANNOVÁ K., JIŘINCOVÁ H., NOVÁKOVÁ L., LEXOVÁ P., KYNČL J., ARIENTOVÁ S., MAREŠOVÁ V.: Mumps in Czech Republic in 2013: Clinical characteristics, mumps virus genotyping and epidemiological links. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2016, Vol. 24, č. 1, s. 22-28. ISSN 1210-7778, IF 0.525.

KUBÁNKOVÁ M., NĚMEČEK V., CHALUPA P., MIHALČIN M., VAŠÍČKOVÁ P: Virus hepatitidy E. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2016, Vol. 65, č. 1, s. 4-14. ISSN 1205-451X, IF 0.268.

ŠTEFAN M., KLIKA D., CHRDLE A., SMEJKAL P., HOLUB M.: Lemierre´s syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2016, Vol. 49, s. 67, ISSN 1201-9712; IF 2.229.

CHALUPA P., DAVIDOVÁ A., BERAN O., ARIENTOVÁ S., BOŠTÍK P., KAPLA J., KONDĚLKOVÁ K., PLÍŠEK S., HOLUB M.: Effect of antiviral treatment of chronic hepatitis C on the frequency of regulatory T cells, T-cell activation, and serum levels of TGF-beta. APMIS 2016, Vol. 124; číslo 8; s. 711-8. ISSN 1600-0463; IF 1.933.

HOLUB M., ZLÁMAL M., TYLL T., HAVLÍČEK R., NAVRÁTIL P., SMEJKAL P.: Případ závažného průběhu HIV-1 meningoencefalitidy a lues secundaria. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRUGIE 2016, Vol. 112, číslo 6; s. 1– 4, ISSN 1210-7859, IF 0.209.

TYLL T., BÍLKOVÁ M., REVINOVÁ A., MÜLLER M., ČURDOVÁ M., ZLÁMAL M., HOLUB M.: Syndrom toxického šoku. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 4, s. 210-20, ISSN 1205-451X, IF 0.268.

BERAN O., KODYM P., MALÝ M., DAVIDOVÁ A., REINVARTOVÁ G., JILICH D., HOLUB M., ROZSYPAL H.: The Effect of Latent Toxoplasma gondii Infection on the Immune Response in HIV-Infected Patients. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2015; Volume 2015, Article ID 271842, nestránkováno, 7 pages. ISSN  2314-6133. IF 2.134. 

VRBOVSKÁ V., CHALUPA P., STRAKOVÁ P., HUBÁLEK Z., RUDOLF I.: Onemocnění člověka způsobená hantaviry – stále opomíjené zoonózy? EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 4, s. 188-196. ISSN 1205-451X, IF 0.268.

CHALUPA P., HOLUB M., DAVIDOVÁ A., ARIENTOVÁ S., BERAN O.: Imunitní odpověď v patogenezi infekce virem hepatitidy C. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 4, s. 198-203. ISSN 1205-451X, IF 0.268.

HOLUB M., BERAN O., DŽUPOVÁ O., ROZSYPAL H.: Případ tuberkulózní meningitidy s perzistující CD4+ T lymfocytopenií. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 1, s. 20-3, ISSN 1205-451X, IF 0.268.

 

Ostatní recenzované publikace 2016-2017:

BARTOVSKÁ Z., ZLÁMAL M., MURÍNOVÁ I., TYLL T., HOLUB M. Případ pacienta s AIDS a pneumocystovou pneumonií komplikovanou cytomegalovirovou pneumonitidou. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2018;24(1):10-13. ISSN 1211-264X.
    
ŠTEFAN M., VOJTĚCH J. Antibiotická terapie v graviditě. ČESKÁ GYNEKOLOGIE 2018;83(1):70-80. ISSN 1210-7832.

BARTÁKOVÁ E., NOVOTNÝ P., BLAHUTOVÁ M., HOLUB M., TYLL T. Calprotectin a calgranulin C v krvi u polytraumatizovaných pacientů. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2018; 29(4):193-200. ISSN 1214-2158.

HOLUB M. Definice sepse a septického šoku. KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS 2018; 26(2):76-78. ISSN 1210-7921.

HOLUB M. Zpráva z kongesu SepsEast 2018. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2018;24(3):100. ISSN 1211-264X.

ŠTEFAN M.: Léčba infekcí močových cest v éře antibiotické rezistence. UROLOGIE PRO PRAXI 2017, Vol. 18, č.1, s. 17-20. 1213-1768.

HOVORKOVÁ J., KOUDELKOVÁ I.: Péče o pacientku s amébovým jaterním abscesem a specifika práce na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. FLORENCE 2017, Vol. 13, č. 11, s. 14-15.      ISSN 1801-464X. 

KOUDELKOVÁ I., ŠTEFAN M.: Zkušenosti s ambulantním podáváním i. v. antibiotik ve Stacionáři pro parenterální antibiotickou léčbu na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. FLORENCE 2017, Vol. 13, č. 11, s. 16-17. ISSN 1801-464X. 

KOUDELKOVÁ I.: Early Warning Score v praxi. FLORENCE 2017, Vol. 13, č. 11, s. 22-23.      ISSN 1801-464X. 

ŠTEFAN M., CHRDLE A.: Nástrahy diagnostického procesu aneb „zamyšlení nad myšlením lékařů“. ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH 2016; Vol. 155; č. 7; s. 383-385. ISSN 0008-7335.

ZLÁMAL M.: HIV v gynekologii a urologii. Acta Medicinae 2016, Vol. 5, č. 4, s. 33-36. ISSN 1805-398X

HOLUB M.: Zpráva z kongresu SepsEast 2016. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2016, Vol. 22, č. 4, s. 166-167. ISSN 1211-264X.

SMÍŠKOVÁ D., LIMBERKOVÁ R., HERRMANNOVÁ K., ARIENTOVÁ S., MAREŠOVÁ V.: Parotitida stále s námi – klinické projevy a diagnostika v očkované a neočkované populaci. Vakcinologie 2016, Vol. 10, č. 2, s. 59-64. ISSN 1802-3150.

ŠTEFAN M., HOLUB M.: Ambulantní parenterální antibiotická terapie. ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH 2016; Vol. 155; číslo 3; s. 21-24. ISSN 0008-7335.

HOLUB M., BERAN O.: Nová definice sepse a septického šoku – Sepsis-3. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2016, Vol. 22, č. 4, s. 141-143. ISSN 1211-264X.

ŠTEFAN M.: HIV-pozitivní pacient známý i neznámý: infekce HIV v urologii. ČESKÁ UROLOGIE 2016; Vol. 20; číslo 3; s. 195-203. ISSN 2336-5692.