březen   2022

  Centrum simulační medicíny, ÚVN,
pavilon F1
  Téma: Krizové situace v anestezii a intenzivní péči

Simulační centrum KARIM 1. LF UK, ÚVN Praha a Baxter vás společně zvou na odborný workshop Kurz simulační medicíny reálných týmu v reálném prostředí:

Krizové situace v anestezii a intenzivní péči

  • Naším cílem je v tomto kurzu nasimulovat co nejvěrněji běžné pracovní prostředí a situace, proto část simulací bude probíhat v prostředí reálného operačního sálu.
  • Zároveň budeme upřednostňovat, pokud se na kurz prihlásíte spolecne dva lékaři + sestra z jednoho pracovište, abychom Vám umožnili pracovat v týmu Vašich kolegů, se kterými se každodenně potkáváte.

 

Důležité informace:

  • Kurz je veden v českém jazyce.
  • Počet účastníků je omezen na 12 v jednom dni (z toho max. 8 lékařů a 4 sestry).
  • Účastnický poplatek je 800 Kč a zahrnuje náklady na realizaci workshopu a občerstvení účastníků.
  • Fakturační údaje Vám budou zaslány s potvrzením Vaší registrace.
  • V případě přihlášení týmu dva lékaře+sestra z jednoho pracoviště bude sesterská registrace zdarma.
  • Na závěr kurzu obdrží účstníci certifikát.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena 6 kreditními body.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.