MUDr. Tomáš Tyll, PhD.

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.

Přednosta kliniky
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

kpt. MUDr. Tomáš Gottwald

pplk. MUDr. Tomáš Gottvald

Zástupce přednosty pro věci vojenské
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

MUDr. Aleš Rára

MUDr. Aleš Rára, Ph.D.

Zástupce přednosty pro poskytování zdravotních služeb
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

MUDr. Michal Soták, DESA

MUDr. Michal Soták, Ph.D., DESA

Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

Záchranná služba Středočeského kraje

plk. MUDr. Tomáš Henlín

plk. MUDr. Tomáš Henlín, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

kpt. MUDr. Jan Páleník

kpt. MUDr. Jan Páleník

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

Bc. Ladislav Korda

Bc. Ladislav Korda

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

prap. Bc. Martin Kotouč

prap. Bc. Martin Kotouč

Emergency ÚVN