Simulační centrum KARIM poskytuje možnost nácviku široké škály praktických postupů neodkladné medicíny i jejich aplikaci během řešení konkrétní klinické situace, důraz klademe na nácvik souhry při týmové spolupráci včetně komunikačních dovedností.

Našim školením v neodkladné resuscitaci prošlo od roku 2014 velké množství nelékařů v rámci školení zaměstnanců a při specializované výuce v rámci ARIP, dále řada studentů lékařské fakulty i anesteziologů-residentů. Školení anesteziologických pracovníků je rozšířeno o nácvik specifických kritických situací během anesteziologické péče. Podílíme se na kurzech CLS (Combat Life Saver) Armády České republiky.

V současné době nabízíme zejména:

  • Školení základní neodkladné resuscitace (BLS -Basic Life Support) dle guidelines ERC 2021. Pro zdravotníky i laiky (použití automatického externího defibrilátoru).
  • Školení rozšířené neodkladné resuscitace (ALS - Advanced Life Support) dle guidelines ERC 2021, včetně procvičování klíčových manuálních dovedností při zajištění dýchacích cest, vstupu do cévního řečiště a řešení pneumotoraxu.
  • Nácvik řešení specifických život ohrožujících komplikací anesteziologické péče.

Těžiště výuky spočívá v praktickém řešení autentických klinických situací (polytrauma, akutní koronární syndrom, pacient v bezvědomí, komplikace během operačního výkonu, těžká alergická reakce – anafylaxe, neprůchodnost dýchacích cest atd.). Praktická část probíhá v malých skupinách frekventantů. Následující debriefing s analýzou záznamu nácviku zlepšuje kvalitu kurzu. Školení probíhá obvykle v simulační učebně. Máme však zkušenosti s nácvikem i ve skutečném prostoru lůžkového oddělení, operačního sálu či exteriérech.

Naše simulační centrum je otevřeno jak lékařským a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, studentům zdravotnických odborností, tak široké laické veřejnosti. Jsme připraveni vytvořit scénáře konkrétních klinických situací podle zadání účastníků.