? ? 2023

  Centrum simulační medicíny, ÚVN,
pavilon F1
  Téma: Péče o vojáky v bojových podmínkách

Pod záštitou Ústřední vojenské nemocnice vznikl kurz Extended Combat Medical Skills.

Je určen zdravotníkům i nezdravotníkům, a jeho hlavním cílem je nácvik poskytování první pomoci v bojových podmínkách.

V průběhu třídenního kurzu si účastníci vyzkouší řešení různých typů urgentních stavů a ověří si úroveň svých dosavadních znalostí a dovedností, vše pod vedením a dohledem zkušených instruktorů, lékařů z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN.

Náš tým vytvořil zcela nový výukový koncept a aplikoval tzv. simulační medicínu do vojenského prostředí.

Do budoucna mohou tvořit podobné kurzy jednu ze zkušebních způsobů, jak ověřovat nabyté znalosti všech zdravotníků v AČR.

 

Důležité informace:

  • kurz probíhá v exteriérech v rámci areálu ÚVN a v simulačním centru KARIM 1.LF UK a ÚVN Praha
  • kurz je veden v českém jazyce
  • počet účastníků je omezen na 12 posluchačů
  • na závěr kurzu obdrží účastníci certifikát

 

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“
Konfucius

 


 

 

Termín kurzu: 18. 9. 2023

Syllabus:

Úterý:    
  08:00 – 08:45 kpt. MUDr. Jan Páleník: úvod do problematiky TCCC (tactical combat casualty care) 
  08:45 – 09:30 MUDr. Michal Soták, DESA: koncept CRM (crisis resource management)
  09:30 – 10:15 mjr. MUDr. Tomáš Gottvald: modelová situace č.1 
  10:15 – 11:00  mjr. MUDr. Tomáš Gottvald: workshop BLS / ALS (basic life support, advanced life support) 
  11:00 – 11:45 MUDr. Michal Soták, DESA: modelová situace č.2
  11:45 – 12:30 MUDr. Michal Soták, DESA: workshop dekomprese hrudníku 
  13:30 – 14:15 kpt. MUDr. Jan Páleník: modelová situace č.3
  14:15 – 15:00  kpt. MUDr. Jan Páleník: workshop imobilizace, transport  
     
Středa:    
  08:00 – 08:45 plk. MUDr.Tomáš Henlín, Ph.D.: modelová situace č.4
  08:45 – 09:30 plk. MUDr.Tomáš Henlín, Ph.D.: workshop zajištění dýchacích cest 
  09:30 – 10:15  MUDr. Aleš Rára: modelová situace č.5
  10:15 – 11:00  kpt. MUDr. Jan Páleník: worskshop DCR (damage control resuscitation)
  12:00 – 12:45  MUDr. Michal Soták, DESA:  modelová situace č.6
  12:45 – 13:30  MUDr. Michal Soták, DESA: workshop ventilace - UPV a eFAST (uměla plicní ventilace, extended focused assessment with sonography for trauma) 
  13:30 – 14:15  kpt. MUDr. Jan Páleník: workshop rozšířené postupy při zástavě masivného krvácení
     
Čtvrtek:    
  08:30 – 09:15 MUDr. Mgr. Lujza Reková: workshop příprava na příjem kriticky nemocného pacienta
  09:15 – 10:00 kpt. MUDr. Jan Páleník: novinky v TCCC  (tactical combat casualty care)
  10:00 – 12:15  kpt. MUDr. Jan Páleník: závěrečná modelová situace – MASCAL (mass  casualties)
  12:15 – 13:00  MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.; kpt. MUDr. Jan Páleník: vyhodnocení závěrečné modelové situace
  13:00 – 13:15 Oficiální ukončení kurzu