duben   2022

  Centrum simulační medicíny, ÚVN,
pavilon F1
  Téma: Specializační vzdělávání sester v oboru Intenzivní péče
  • V rámci specializačního vzdělávání sester v oboru Intenzivní péče (dříve ARIP) probíhá část praktické výuky v simulačním centru CenSimMed.
  • základní neodkladná resuscitace (BLS - Basic Life Support) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS - Advanced Life Support) dle guidelines ERC 2021, včetně procvičování klíčových manuálních dovedností při zajištění dýchacích cest a vstupu do cévního řečiště.
  • nácvik řešení specifických život ohrožujících komplikací anesteziologické péče