červen27 2023

  jaro 2024 - termín bude upřesněn
  Centrum simulační medicíny, ÚVN,
pavilon F1
  Téma: workshop Simulace kritických stavů.

Simulační centrum KARIM 1.LF UK a ÚVN Praha Vás zve na odborný workshop Simulace kritických stavů.

Poskytujeme možnost nácviku široké škály praktických postupů neodkladné medicíny a jejich aplikaci během řešení konkrétní klinické situace, důraz klademe na nácvik souhry při týmové spolupráci včetně komunikačních dovedností založených na konceptu Crisis resource managementu (CRM).

Důležité informace:

  • kurz je 16 hodinový a je rozložen do dvou dní
  • počet účastníků je omezen na 12
  • účastnický poplatek je 7000 Kč a zahrnuje náklady na realizaci workshopu a občerstvení účastníků
  • fakturační údaje Vám budou zaslány s potvrzením Vaší registrace
  • na závěr kurzu obdrží účastníci certifikát

 

 

 

Program kurzu

1. DEN

Téma

Přednášející

08:00-09:00

Zahájení kurzu, přivítání účastníků, představení lektorů

Úvod do problematiky simulační medicíny

MUDr. Tomáš Tyll, PhD.

MUDr. Michal Soták, PhD. DESA

09:00-12:00

CRM koncept

Seznámení se simulátory a pracovištěm

plk. MUDr. Tomáš Henlín, PhD.

MUDr. Michal Soták, PhD., DESA

12:00-13:00

Přestávka na oběd

 

13:00-17:00

Krizové stavy v anestezii dospělých

lektoři CenSimMed

2. DEN

Téma

Přednášející

08:00-09:00

Debriefing předchozího dne

MUDr. Michal Soták, PhD., DESA

09:00-12:00

Krizové stavy v anestezii dětí

MUDr. Aleš Rára, PhD.

12:00-13:00

Přestávka na oběd

 

13:00-16:00

Krizové stavy v anestezii v intenzivní péči

lektoři CenSimMed

16:00-17:00

Závěrečný debriefing, shrnutí

Evaluace

MUDr. Tomáš Tyll, PhD.

MUDr. Michal Soták, PhD., DESA