únor   2022

  Centrum simulační medicíny, ÚVN,
pavilon F1
  Téma: Technika a léčebné postupy u UPV
(studenti FBMI ČVUT v Praze)
  • Kurz je určen pro studenty Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
  • Cílem kurzu je seznámit posluchače zabývající se v rámci svého oboru lékařskou technikou s jejím využitím a rozšířit tak jejich „technické“ zkušenosti o zkušenosti klinické
  • Součástí kurzu je i proškolení v léčebných postupech v případě náhlé zástavy oběhu dle současných guidelines BLS/ALS.

 

Důležité informace:

  • kurz je veden v českém jazyce
  • počet účastníků je omezen na 12 v jednom dni