měsíčně   1. středa

  Centrum simulační medicíny, ÚVN,
pavilon F1
  Téma: Krizové situace v anestezii a intenzivní péči

Krizové situace v anestezii a intenzivní péči

  • kurz je určen pro všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře a rezidenty KARIM 1.LF UK a ÚVN Praha
  • cílem tohoto kurzu je co nejvěrněji nasimulovat běžné pracovní prostředí a situace se kterými se naši pracovníci běžně setkávají v rámci provozu kliniky
  • simulace je využívána i pro debriefing „vzácnějších“, reálných kazuistik

Důležité informace:

  • kurz probíhá v simulačním centru kliniky v pavilonu F, č.d. 112, každou první středu v měsíci
  • přihlašování účastníků probíhá na sekretariátu kliniky
  • tento kurz je bez účastnického poplatku