Spektrum výkonů:

 • onemocnění žlučníku- záněty, žlučníkové kameny
 • chirurgická terapie obezity- bariatrická chirurgie
 • nádorová onemocnění jícnu a žaludku
 • nádorová i nenádorová onemocnění plic
 • kýly
 • nádorová a nenádorová onemocnění tlustého a tenkého střeva
 • Idiopatické střevní záněty, kolorektální karcinom, zánět slepého střeva, Meckelův divertikl

 

Minimálně invazivní operační metody zaručují ve srovnání s otevřenou operativou nepřeberné množství výhod:

 • Lepší kosmetický efekt - jizvy jsou znatelně menší, po delší době zpravidla sotva viditelné. 
 • Menší pooperační bolesti. 
 • Kratší doba pooperačního ileu. 
 • Menší množství pooperačních srůstů, možnost opětovného laparoskopického ošetření.
 • Menší riziko poranění přilehlých tkání a s tím spjatá rychlejší rekonvalescence, urychlené hojení a kratší doba hospitalizace v nemocnici.
 • Diagnostické možnosti: zobrazení dutiny břišní popř. dutiny hrudní umožňuje zhodnocení a odhadnutí pokročilosti onemocnění a nabízí možnost tak snadno, bez výrazné traumatizace, určit další terapeutický postup.