Vedoucí lékař: doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Centrum pro screeningovou kolonoskopii Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha provádí primární (screeningové) kolonoskopie a následné specializované terapeutické výkony (endoskopická polypektomie, endoskopická mukozální resekce, endoskopická submukózní disekce) v rámci Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice. Výsledky vyšetření jsou součástí screeningové databáze. Počet vyšetření každoročně narůstá, v roce 2013 jich bylo provedeno 350, Centrum pro screeningovou kolonoskopii ÚVN se tímto řadí mezi Centra pro screeningovou kolonoskopii s nejvyšším počtem provedených vyšetření ročně. Centrum splňuje všechny podmínky kontroly kvality, které jsou určeny Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR (ročník 2009, částka 1).

Screeningem kolorektálního karcinomu se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů kolorekta prováděním preventivních vyšetření na okultní krvácení ve stolici (TOKS) ve věku od 50 do 54 let v jednoročním intervalu. Od věku 55 let se asymptomatickým jedincům nabízí buď opakovaný test na okultní krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu, nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu 10 let zopakována.

Cílem screeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů kolorekta a přednádorových lézí (tzv. pokročilého adenomu) a zvýšení podílu časných stadií kolorektálního karcinomu na úkor stadií pokročilých. Dalšími cíli jsou redukce paliativních, nekurativních operací u pokročilých stadií onemocnění a dalších chirurgických či endoskopických paliativních výkonů u neresekabilních nádorů.