1. Základní informace Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČ: 61383082
DIČ: CZ 61383082

Zřizovatel: Ministerstvo obrany ČR

Bankovní spojení: ČNB 32123881/0710
ČNB 123-32123881/0710 (pro sponzorské dary)

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.
2. Organizační struktura
3. Kontaktní spojení

Asistenční a informační centrum +420 973 208 333, +420 973 203 023
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
4.1 Kontaktní poštovní adresaÚstřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6
Česká republika
4.2 Adresa pro osobní návštěvu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
4.3 Úřední hodiny dle ordinačních hodin jednotlivých pracovišť
4.4 Telefonní čísla

+420 973 208 333, +420 973 203 023
Kontakty
4.5 Čísla faxu +420 973 203 024
4.6 Adresa internetové stránky www.uvn.cz
4.7. Adresa ID datové schránky b8mtp8k
4.8 Adresa elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.9 Další elektronické adresy Kontakty
5. Případné platby lze poukázatBankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 32123881/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 3212 3881
SWIFT: CNBACZPP
6. IČ    61383082
7. DIČ    CZ61383082
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
8.2 Rozpočet Výroční zprávy
   
9. Žádost o informace Pravidla podání žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
9.0 Organizační struktura pdf Organizační struktura ÚVN (935 KB)
   
10. Žádosti

document Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (41 KB)

Hospitalizace
pdf
Žádost a záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (155 KB)

11. Předpisy  
   
12.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 65/2017 Sb., s účinností od 31. 5. 2017 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).
12.2 Vydané právní předpisy -
13. Úhrady za poskytování informací  
   
13.1 Sazebník úhrad

pdf Ceník úhrad v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (209 KB)

pdf Ceník - výpis se zdravotní dokumentace, ceník kopírovacích služeb (168 KB)

   
13.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-


14. Licenční smlouvy -
14.2 Výhradní licence -
15.1 Vzory licenčních smluv -
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zprávy
17. Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zprávy o poskytování informací