TISKOVÁ ZPRÁVA

Od počátku letošního roku je vybaveno Kardiocentrum ÚVN špičkovými zdravotnickými přístroji i monitorovacími systémy. Byly pořízeny v rámci Projektu Přístrojové vybavení Kardiocentra Ústřední vojenské nemocnice. Na jejich pořízení získalo Kardiocentrum ÚVN více než 14 milionovou dotaci od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

„Díky dotacím z Evropské unie jsme více zmodernizovali Kardiocentrum v Ústřední vojenské nemocnici a vybavili ho špičkovými přístroji. Pacientům tak můžeme nabídnout další zkvalitnění péče, snížení rizik případných komplikací a zvýšení bezpečnosti. Celkově se také zajistil ještě větší komfort vyšetření“, uvedl MUDr. Ivan Jeřábek, náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči ÚVN Praha.

V Kardiocentru nově pracuje monitorovací systém pro jednotku intenzívní péče, monitorovací systém pro jednotku intermediální péče, ventilátory nejnovější generace, duplexní ultrazvukový přístroje, Intraaortální balonkovou kontrapulsaci, Bedside echokardiograf (přenosný ultrazvukový přístroj), přístroje pro řízenou hypotermii, intrakardiální echokardiograf  (echokardiografický přístroj umožňující ultrazvukové vyšetření sondou zavedenou do srdeční dutiny) či přístroj pro kontinuální hemoeliminační metody.

„Přístrojové vybavení pomáhá okamžitě zjistit případné patologie, rychleji reagovat na změny stavu pacienta, lépe a komfortněji řídit léčbu. Například duplexním ultrazvukovým přístrojem, který byl také díky dotacím z EU pořízen, vyšetřujeme pacienty s onemocněním tepen zejména v oblasti krku a dolních končetin. Bedside echokardiograf například vedle kvalitnější diagnostiky umožňuje provedení echokardiografického vyšetření přímo u lůžka nemocného,“ hodnotí vedoucí lékař MUDr. Miroslav Černohous.

ÚVN Praha podala projekt Přístrojové vybavení Kardiocentra Ústřední vojenské nemocnice v dubnu 2010. Integrovaný operační program přispěl na financování 66 % částky. ÚVN získala z Evropského fondu pro regionální rozvoj finance již v r. 2009 na vybavení Traumacentra, v následujících měsících bude také v ÚVN díky prostředkům získaným z Evropské unie IOP financováno Komplexní cerebrovaskulární centrum.

Mgr. Jitka Zinke, tisková mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Praha

alt