Ústřední vojenská nemocnice získala z evropských fondů dotace na snížení energetických ztrát pavilónu B, v němž sídlí mimo jiné také Domov pro válečné veterány. Dojde k opravě střechy, zateplení budovy i k výměně oken. Projekt je zároveň šetrný k životnímu prostředí, ročně sníží emise skleníkových plynů o téměř 200 tun CO2.


ÚVN byla úspěšná se svou žádostí, splnila podmínky 35. výzvy OPŽP na získání dotací projektem "Snížení energetických ztrát pavilonu B" (registrační číslo EU CZ.1.02/3.2.00/12.13526, operačního systému Životní prostředí - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2.1. - Realizace úspor energií).

Během realizace projektu dojde k opravě střešního pláště, zateplení fasády, výměně oken a vstupních dveří. Výrazné se tak zlepší energetické vlastnosti budovy, sníží se energetická náročnost provozu budovy, což znamená i ekonomické úspory. Rekonstrukce má zajistit snížení emisí skleníkových plynů o cca 193,63 tun CO2 ročně.

Stránky Operačního programu Životního prostředí: http://www.opzp.cz/

ÚVN již úspěšně čerpala evropské dotace na několik projektů, v současnosti například finalizuje projekt “Modernizace a obnova přístrojového vybavení cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha.“

alt