Cílem projektu je zajistit včasnost léčby onkologických pacientů a v rámci příslušnosti KOC pak rozšíření možností komplexní onkologické péče pro celou místně spádovou oblast, ale i mimo ni, protože žádný jiný přístroj tohoto typu v ČR není. Ambicí projektu je zvýšení počtu léčených onkologických pacientů  i za předpokladu splnění všech protiepidemických opatření souvisejících s pandemickou situací COVID-19 či jinou přenosnou infekční nákazou. 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016668
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Projekt je součástí konceptu dlouhodobého rozvoje laboratorních schopností ÚVN Praha (Oddělení hematologie a krevní transfuze Úseku centrálních laboratoří ÚVN), jehož aktuálnost zdůraznila právě pandemie covid-19.