Cílem projektu je pořízení přístroje MR 3T a tím potřebné zvýšení dostupnosti a posílení poskytování adekvátní zdravotní péče rozvojem diagnostické zobrazovací metody za účelem zajištění vyššího počtu potřebných vyšetření, jejichž počet kontinuálně narůstá z důvodu rozšiřování indikačních kritérií nejen u Covid+ a suspektních pacientů. Cílem projektu je také minimalizace rizik spojená s omezením dvou stávajících přístrojů, které v případě výpadku znamenají nutný nežádoucí přesun vyšetřovaných pacientů do jiných zdravotnických zařízení.

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016421
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Projekt je součástí konceptu dlouhodobého rozvoje laboratorních schopností ÚVN Praha (Oddělení hematologie a krevní transfuze Úseku centrálních laboratoří ÚVN), jehož aktuálnost zdůraznila právě pandemie covid-19.