Cílem projektu je pořízení přístroje PET/CT - digitální technologie rekonstrukce obrazu a zobrazování pro plné spektrum neurodiagnostického zobrazení, zobrazení skeletu, kardiologické protokoly a zobrazování GIT vč. morfologické i případné dostupné funkční zobrazení uvedených oblastí.

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016419
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Projekt je součástí konceptu dlouhodobého rozvoje laboratorních schopností ÚVN Praha (Oddělení hematologie a krevní transfuze Úseku centrálních laboratoří ÚVN), jehož aktuálnost zdůraznila právě pandemie covid-19.