Statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče (Kardiovaskulárního centra) byl ÚVN přiznán MZ ČR do konce roku 2025. V  rámci centra je poskytována léčebně-diagnostická péče v kardiologii v plném rozsahu vyjma péče kardiochirurgické. Ta a případná další vysoce specializovaná péče (např. katetrizační implantace chlopní, strukturální intervence na srdci) je prováděna v integrální spolupráci s Komplexním kardiovaskulárním centrem IKEM.

V rámci centra jsou prováděny specializované intervenční výkony jak kardiologické, tak arytmologické (implantace trvalých kardiostimulátorů včetně biventrikulárních, katetrizační ablace fibrilace síní zahrnující 3D mapování, invazivní vyšetření a intervence na věnčitých tepnách) a poskytována 24/7 služba pro léčbu akutního infarktu myokardu. Kooperujícími pracovišti v rámci ÚVN jsou Radiologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN a případně další specializace. V rámci činnosti centra jsou neustále zaváděny léčebné i diagnostické postupy podle současných poznatků a doporučení, maximální pozornost je věnována zajištění bezpečnosti nemocných.

Nedílnou součástí činnosti Kardiocentra je vědecko-výzkumná a publikační činnost.

 

Vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra a Oddělení kardiologie
doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
+420 973 203 097
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu