Pozvánka na sympozium "Speciální práce s pacientem"

Datum: 16. května 2011

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, oddělení psychologie


Akreditováno ČAS za 4 body !!!

Cena: 500,- Kč

Počet účastníků: 8

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30 – 8.50


PREZENCE ÚČASTNÍKŮ8.50 – 9.00


ZAHÁJENÍ


Mgr.M.Pěničková


9.00 – 10.30


AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


10.30–10.45


PŘESTÁVKA10.45–12.15


MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ - PRÁCE S TĚLEM


Mgr.Marie Pěničko
Dagmar Jančová


12.15–13.00


OBĚD + dotazník13.00–14.30


PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


14.30–14.50


DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


14.50–15.00
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.M.Pěničková