Datum konání:
25. května 2011 od 10 hod. do 22 hod.

Místo konání:
Staroměstské náměstí a budova Magistrátu hl. m. Prahy

Organizátoři:
Občanské sdružení S-WORLD, o. s.

O akci:

Cílem činnosti sdružení je realizace sdružovacího práva k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti zaměřené do oblasti ošetřovatelství, zejména soustřeďování, sdílení, výměna a zprostředkování nejnovějších odborných informací a zkušeností v oblasti ošetřovatelství, podpora rozvoje ošetřovatelství, jeho propagace a přiblížení široké veřejnosti, včetně přednáškové činnosti, jakož i spolupráce s jinými zájmovými osobami a veřejností.

III. ročník festivalu SestraFest navazuje na předchozí dva ročníky, které se konaly 12. 5. 2009 a 25. 5. 2010 na Staroměstském náměstí.

Cíle této akce:

  • preventivně působit na veřejnost (zdravá výživa, prevence drog, HIV, kouření, kardiovaskulární choroby aj.)
  • přiblížení práce zdravotních sester veřejnosti v různých oborech
  • umožnění získání nových informací pracovníkům ve zdravotnictví
  • poděkování nejen zdravotním sestrám za jejich práci


Festival je rozdělen na dvě části: Hudební, kdy se na podium představí různé kapely a odbornou, která bude probíhat jak v jednotlivých stáncích na samotném náměstí, tak na II. Odborné konferenci SestraFest 2011, která se bude konat ve velkém sále Magistrátu hl. m. Prahy. Tato konference je určena především pro zdravotní sestry. V letošním roce zde budou prezentována témata zaměřující se na edukaci zdravého životního stylu, syndromu vyhoření a psychickou hygienu. V neposlední řadě informujeme o aktuálních změnách v legislativě.

V odborné části bychom chtěli:

  • Seznámit laickou veřejnost s principy a možnostmi ošetřovatelství. Sestry představí svou práci a poradí návštěvníkům jak se starat o své zdraví, jak ošetřovat rány, jak pomoci svým blízkým v případě, že nejsou schopni se sami o sebe postarat, informace o poskytování domácí péče a možnosti jejího hrazení, informace o preventivních programech v různých oborech – kardio, HIV/AIDS, kouření apod
  • Plánujeme otevřít na Staroměstském náměstí odborné „ambulance“ - ambulanci pro seniory, stanici první pomoci, stánek Červeného kříže, představit služby domácí péče, stánek bazální stimulace, kardiologickou poradnu, ambulanci duševního zdraví aj.
  • Preventivní program bude obsahovat: prevenci sexuálně přenosných chorob – AIDS, protidrogovou poradnu, protikuřáckou poradnu a další
  • Děti mladšího školního věku seznámit se základy zdravého životního stylu, zdravé výživy, první pomoci, tak aby to i pro ně bylo pochopitelné a poučné
  • Umožnit poskytovatelům zdravotnických služeb využít této akce k nabídce pracovních míst a prezentování jejich zdravotnických zařízení
  • Zdravotníkům umožnit setkání na příjemném místě s hudbou a užitečnými informacemi


V hudební části festivalu se v letošním roce představí:

MARIMBA CLUB, COCTAIL alá MOTEJL, ERUDINET, YELLOW a MATAHARI

alt Pozvánka na festival ošetřovatelství SestraFest 2011


alt Program konference SestraFest 2011


alt Informace o SestraFest 2011