Pozvánka na Odborný kurz Speciální práce s pacientem

Datum: 8.dubna 2013

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, oddělení psychologie

Akreditováno ČAS za 4 kreditní body


Přihláška kliknout zde

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč

Kapacita kurzu: 8 účastníků     

Platby zasílejte na účet uvedený zde:
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725768428


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8,30–8,50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 
8,50–9,00ZAHÁJENÍ
Mgr.M.Pěničková9,00–10,30BURN-OUT – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10,30–10,45PŘESTÁVKA
10,45–12,15
MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12,15–13,00 
OBĚD + dotazník13,00–14,30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14,30–14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14,50–15,00 
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková