Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha pořádá 5. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek


Datum konání:
17. - 18. října 2013


Místo konání:
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - Kongresový sál, Budova CH2, přízemí


Registrace účastníků:

17. října 7.30 - 17.30 hod.

18. října 8.30 - 11.00 hod.


Termín pro zaslání přihlášky k registraci do 17. 9. 2013


Preferenční přihláškypomocí on - line formuláře na www.gsymposion.cz


Registrační poplatky:

lékaři: předem 600 Kč, na místě konání 700 Kč

sestry: předem 400 Kč, na místě konání 500 Kč

Způsob platby:
Registrační poplatky prosíme uhradit na účet Galén - Symposion
č. 0082493389/0800 do 17. 9. 2013
Variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem v rámci potvrzení registrace pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

pdf Pozvánka na 5. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 17. - 18. října 2013


pdf  Program 5. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 17. - 18. října 2013