Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení psychologie nabízí „Výcvikový kurz sociálně – psychologických dovedností pro zdravotníky nelékařských profesí"

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5 setkání od 22. října do 19. listopadu 2014

Doba konání: 8.00 – 12.00 hod/středa

Úvodní setkání: 22. října 2014

Možnost získání 12 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3, pod. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

V případě zájmu volejte na číslo 725 768 428, Mgr.Marie Pěničková (973 203 475)

Celková cena kurzu: 3100 Kč

Zaměstnanci ÚVN: zdarma

Kapacita kurzu: 8 účastníků      

Platbu zasílejte:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Celková hodinová dotace kurzu je 20 hodin ( 12 kreditních bodů).

Přihláška kliknout zde

Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Každý účastník obdrží skripta jako pracovní text.

Tématické okruhy kurzu :

  1. Já „ zdravotní sestra“,sebepoznávání, komunikace sám se sebou
  2. Komunikace, typologie osobností v komunikaci, konflikt a jeho zvládání
  3. Práce s „problematickým klientem“, zvládání agresivity
  4. Osobní antistresový program, relaxační techniky
  5. Nácvik situací, zvládání stresu   


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka FF-UK obor pedagogika – ošetřovatelství, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie, vede poradnu pro personál. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již 13 let.