Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na 6.KONGRES Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Datum konání: 15. – 16. října 2015

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, KONGRESOVÝ SÁL

Kongres pořádá Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha.


pdf  Program 6. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 15. - 16. října 2015


TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 10. 9. 2015


Preferenčně přihlášky registrace zde (pouze lékaři)

Vzhledem k naplnění kapacity sálu byla již uzavřena registrace

Do poznámky v přihlášce napiště Ano (zúčastním se společenského večera), NE (nezúčastním se společenského večera)


ZPŮSOB PLATBY


Registrační poplatky, prosíme uhradit na účet do 10.9.2015
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol:  5411XXXXX
(XXXXX= je číslo Vaší přihlášky, které Vám přijde v rámci potvrzení Vaší registrace)


REGISTRAČNÍ POPLATKY:


včasná registrace do 31.8. v místě konání
lékaři  
600 Kč 
700 Kč
sestry
400 Kč 
500 Kč


Záštitu nad kongresem převzali: náčelník Generálního štábu AČR, Děkan 1. LF UK Praha, ředitel ÚVN Praha, generální ředitel VoZP, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví a ČSARIM ČLS JEP.

Odbornou náplň kongresu plně vystihuje jeho název, jednání bude tradičně zaměřeno multioborově, bude určeno pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky, přednemocniční, nemocniční, vojenské i civilní zdravotníky.


Vědecké okruhy

Damage Control Resuscitation, Damage Control Surgery, Náhrada cikulujícího volumu a hemoterapie v mimořádných podmínkách, Úskalí poskytování neodkladné péče při mimořádných událostech, Varia

Těšíme se na setkání s Vámi

brig. gen. v.z. MUDr. Božetěch Jurenka                                 
prezident kongresu                                             
emeritní Náčelník zdravotnické služby AČR

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha


VĚDECKÝ VÝBOR

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda ČSARIM

plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, HK

brig. gen. v.v. doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin CHK FN HK

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
přednosta KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha

prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
přednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Lekárska fakulta UK Bratislava

kpt. Mgr. Hana Koďousková
Hlavní sestra Agentury vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO, Hradec Králové

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Mgr. Ludmila Kocourková
vrchní sestra KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha

pplk. MUDr. Tomáš Henlín
zástupce přednosty KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha


REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

15. října 7.30 – 17.00 hod.
16. října 7.30 – 12.00 hod.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
Dovolujeme si Vám nabídnout hotely a penziony, které se nacházejí v blízkosti ÚVN místa konání semináře.


Rezervaci a úhradu ubytování si účastníci zajišťují individuálně. Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Dne 15. 10. 2015 je pořádán SPOLEČENSKÝ VEČER, v Klášterním šenku, Markétská 28/1 (Břevnovský klášter), 169 00 Praha 6 – Břevnov.
Vstupné není zahrnuto v registračním poplatku. Zájemci o účast na společenském večeru mají možnost si zakoupit vstupenku v hodnotě 150 Kč.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování odborné akce.
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK, ČAS a bude hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.          

SOUČÁSTÍ KONGRESU BUDE VÝSTAVA FARMACEUTICKÝCH FIREM.


Děkujeme všem partnerům kongresu
za jejich podporu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE
A INTENZIVNÍ MEDICÍNY 1. LF UK A ÚVN PRAHA
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Tel: 973 202 999, fax: 973 203 581
Kontaktní osoba: Šárka Jelínková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.uvn.cz