ÚVN ve spolupráci s Pracovní skupinou pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS a SAK o.p.s vás zve na Konferenci "Kvalita a bezpečí v praxi"

Datum konání: 2. prosince 2015

Místo konání: Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Přihlášky: 

Přihláška na pasivní účast kliknout zde

 

pdf  Pozvánka na konferenci Kvalita a bezpečí v praxi

 

pdf  Program multioborové konference Kvalita a bezpečí v praxi

 

Téma: 1. Příklady dobré praxe
  2. Závažné nežádoucí události - kasuistiky

 
Registrace: 8.30 - 9. 30 hodin


Program: 9.30 - 15.30 hodin

 

Účastnické poplatky: člen ČAS 300,- Kč (při registraci žádáme potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2015) - nyní platba možná pouze na místě
 

ostatní:

600,- Kč - nyní platba možná pouze na místě
  zaměstnanci ÚVN: bez poplatku


Kontakt - informace: Ing. Monika Vaňhová, tel. 973 202 714