Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha pořádá pod záštitou České urologické společnosti, České akademie urologie a České lékařské komory

postgraduální kurz s účastí mezinárodního experta
ENDOSKOPICKÉ RESEKCE LEDVIN


Datum a místo konání:

7.- 8.12.2015
Urologické oddělení ÚVN, budova CH2
Kongresové centrum ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02

Lektoři:

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D. (ÚVN)
doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. (ÚVN)
MUDr. František Chmelík, FEBU (ÚVN)
Dr. Geert De Naeyer, (OLV Hospital, Aalst, Belgie)

Cíl:

Kurz je zaměřen na praktické ukázky laparoskopických a robotických urologických výkonů s přímou účastí na operačních sálech. Součástí kurzu je účast na mezinárodní konferenci o robotické urologii. Účastníci mohou využít nácvik operačních technik na laparoskopickém trenažéru, robotickém trenažéru a robotickém simulátoru.

Doporučený profil účastníka:

Lékař v postgraduální výchově s urologickou specializací a předpokladem provádění laparoskopických a/nebo robotických operačních výkonů

Garant, akreditace:

Odborným garantem kurzu je Centrum robotické chirurgie Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, akce se koná se pod záštitou České urologické společnosti a České akademie urologie.
Konference je akreditovanou akcí České lékařské komory, účastník získá certifikát a kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů, akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 a ohodnocena 12 kredity.


pdf  Odborný program - Postgraduální kurz

ODBORNÝ PROGRAM

Pondělí 7.12.2015 8.00-18.00 hodin  
8.00 Zahájení kurzu (Kočárek)       
8.10 Novinky laparoskopické sutury a elektrokoagulace (Heráček)
Novinky v hemostatických materiálech a tkáňových lepidlech (Chmelík)
   
Praktická část  
8.30 Operační program
1. Laparoskopická resekce ledviny
2. Laparoskopická resekce ledviny
3. Laparoskopická resekce ledviny (fakultativně)
   
13:30 Oběd
   
Teoretická část  
14.00 Endoscopic kidney resection (De Naeyer)    
14.45 Naše zkušenosti s endoskopickou resekcí ledviny (Kočárek)
15.15 Komplikace endoskopických resekcí ledvin (Heráček)
15.45 Training pathways in robotic urology (De Naeyer)
16.00 Laparoskopický a robotický trenažér a simulátor (Matějková, Gabrielová,
Nebeská, Gúber)
17.30 Diskuze
18.00 Ukončení kurzu
   
19.00 Pracovní večeře s De Naeyerem
   
Úterý 8.12.2015 8.00-17.00 hodin  
8.00 Mezinárodní konference „10. výročí robotické chirurgie v České republice“
17.00 Ukončení kurzu, předání certifikátů

   

Počet účastníků:

10

Registrační poplatek:

3 000,-   Kč

Registrační poplatek uhraďte na účet ÚVN nejpozději do 9.11.2015.

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: 5111XXXXX
  XXXXX je číslo Vaší přihlášky, které obdržíte e-mailem v rámci potvrzení Vaší registrace


Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup do kongresového centra a účast na odborném programu
  • vstup do prostor výstavy firem
  • sborník abstrakt
  • nácvik operačních technik na laparoskopickém trenažéru a robotickém trenažéru a simulátoru 7.12.2015
  • vstup na operační sál 7.12.2015
  • účast na pracovní večeři 7.12.2015
  • kávové přestávky a oběd 7. a 8.12.2015
  • účast na společenském večeru 8.12.2015


Ubytování:

Rezervaci a úhradu ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Dovolujeme si Vám nabídnout hotely a penziony, které se nacházejí v blízkosti ÚVN.

Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.


Přihlášky a další informace:

 

On - line registrační formulář na postgraduální kurz

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Důrasová
Urologické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02
Telefon +420 973 203 331, fax +420 973 203 341, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.