Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě“

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Kurz bude probíhat:  7. prosince 2016     

Doba konání: od 8.50 do 14.00 hod/středa      

Přihláška


Kapacita kurzu: 8 účastníků         

Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Rumlová (dříve Pěničková) (725768428)

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč (platby na účet uvedený v hlavičce pozvánky)
IČO 613 830 82
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119
                                 
Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Rumlová ( Pěničková)
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky       


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30 - 8.50
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50 - 9.00 
ZAHÁJENÍ
Mgr.M.Rumlová
9.00 - 10.00 
KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10.00 - 10.15PŘESTÁVKA
10.15 -11.30KRIZOVÉ SITUACE V ŽIVOTĚ
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
11.30 - 12.15
OBĚD + dotazník   

12.15-13.30   
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ
ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
IDENTIFIKACE  KRIZOVÝCH STAVŮ
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
13.30 - 14.00DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
14.00 - 14.15
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Rumlová

                                  
Lektoři:
Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Rumlová
16 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již 16 let.