Pořadatel: psychiatrické oddělení ÚVN

Odborný garant: MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře

Místo a čas konání: 19. března 2019 od 14:00 hod v knihovně psychiatrického odd., pavilon C5, patro -1, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16902

Program na téma:

    • Úvod do problematiky (farmakoepidemiologie, farm. technologie,  farmakologie)
    • Všeobecné zásady při aplikaci depotních antipsychotik
    • Profily jednotlivých depotních antipsychotik

Přihláška


Přednáší:  PharmDr. Zuzana Maděryčová

Účastnický poplatek nebude vyžadován

Vzdělávací akce nebude doplněna komerční prezentací

Akce bude ohodnocena 3 kredity a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16


Bližší informace: MUDr. Eliška Henlínová, tel. 973 203 446