Pořadatel: psychiatrické oddělení ÚVNa

Odborný garant: MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře

Místo a čas konání: 12. února 2019 od 13:30 hod v knihovně psychiatrického odd., pavilon C5, patro -1, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16902

Program na téma: Demence s pozdním začátkem (Alzhemeirova demence, vaskulární demence, Parkinsonova nemoc, Lewy body disease, smíšené demence

Přihláška

Přednáší:  MUDr. Anna Rusnáková

Účastnický poplatek nebude vyžadován

Vzdělávací akce nebude doplněna komerční prezentací

Akce bude ohodnocena 2 kredity a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Bližší informace: mjr. MUDr. Eliška Henlínová, tel. 973 203 446