únor 7 2022

  Ústřední lékařsko psychologické oddělení ÚVN,
pavilon A3
  Téma: Speciální práce s pacientem, krizové situace v životě

Datum konání: 7. 2. 2022 od 9.00 do 14.30 hod.

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - Ústřední lékařsko  - psychologické oddělení, budova A


TERMÍNOBSAZENOSTAKCE

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

  PREZENCE ÚČASTNÍKŮ  
 
 
9.00   ZAHÁJENÍ 

Mgr. M. Rumlová
9.00 - 10.30 

KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY

Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10.30 - 10.45 PŘESTÁVKA  

 
10.45 - 12.15  VÝVOJ KRIZE
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM

Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
12,15 - 13,00 OBĚD +dotazník

 
13,00 - 14,30 KRIZOVÁ INTERVENCE – ZÁKLADNÍ PRINCIPY
STRATEGIE JEDNÁNÍ, PROBLEMATICKÝ PACIENT
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová


V případě zájmu volejte Mgr. Marie Rumlová, tel: 725 768 428

Celková cena kurzu: 1000 Kč (platby na účet uvedený v potvrzovacím e-mailu)

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář plk. PhDr. Jiří Klose. Ph.D.

Kapacita kurzu: 8 účastníků

Pořádající lektoři kurzu:  Mgr. Marie Rumlová, Dagmar Jančová

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Program : viz každý kurz
1. Edmund Jacobson
2. Stres a tělo
3. Popis podstaty progresivní relaxace
4. Systém obrany těla, relaxační techniky
5. Nácvik metody – různé části těla
6. Využití metody pro pacienty, vhodnost volby v jednotlivých případech

Lektoři:  

Dagmar Jančová
psychoterapeutka, nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice),má soukromou praxi, absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mg. Marie Rumlová
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, paliativní péče, edukační specialista v oblasti psychologie, supervizor a kouč (www.supervize-rumlova.cz). Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již dvacet jedna let.

Kurzy je možno objednat i s dojezdem mimo ÚVN, pro týmy (nutná telefonická dohoda). Platba možná i na místě. Kancelář ÚLPO, hotově.