Kurz reaguje na skutečnost neustálého zvyšování nároků na teoretické znalosti a praktické dovednosti nelékařských zdravotnických pracovníků. A to jak v úseku neodkladné péče nemocniční, tak péče přednemocniční.

Ošetření pacienta s vysokoenergetickým poraněním v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči má svá úskalí. Jednou ze zásadních veličin při ošetření vysokoenergetického traumatu je rychlost primárního ošetření a následná zástava nekompresibilního krvácení – provedení život zachraňujících výkonů. Toho lze dosáhnout za pomoci dvou základních prvků:

 • technické dovednosti (život zachraňující výkony, použití zdravotnické techniky, farmakoterapie apod.)
 • netechnické dovednosti (horizontální management ošetření – každý člen trauma týmu má jasně specifikované kompetence a úkoly, všichni členové trauma týmu provádějí činnost ve stejném čase)


Cíle kurzu

Získání odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti

Cílem kurzu je osvojení si technických a netechnických dovedností pří ošetření polytraumatizovaného pacienta

 • samostatně zahájit ošetření polytraumatizovaného pacienta dle algoritmu ABCDE, rozpozná život ohrožující poranění a dokáže na tyto poranění adekvátně reagovat
 • pracovat jako člen traumatologického týmu
 • zajišťovat neinvazivně dýchací cesty
 • Zajišťovat dýchacích cest základními pomůckami (nosním a  ústním vzduchovodem)
 • Zajišťovat intraoseální vstup
 • Provádět imobilizaci páteře
 • Provádět stabilizaci pánevního kruhu
 • Provádět stabilizaci stehenní kosti pomocí trakční dlahy
 • Vykonávat činnosti ošetřovatelské péče u polytraumatizovaného pacienta

Kurz je určen
pro široké spektrum všeobecných sester, zdravotnických záchranářů pracujících na všech úsecích  nemocniční i přednemocniční  péče.

Vstupní požadavky a další požadavky
platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
výkon povolání všeobecné sestry či zdravotnického záchranáře v oboru certifikace

Organizace kurzu:
Celková délka kurzu je 32 hodin.

Počet účastníků kurzu:
10 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 5 účastnících.

Termíny pro veřejnost:TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
14. - 16. 2. 2023
14
Max: 15
Přihláška  
18. - 20. 4. 2023
12
Max: 15
Přihláška  
12. - 14. 9. 2023
4
Max: 15
Přihláška  
14. - 16. 11. 2023
5
Max: 15
Přihláška  

 

Odborný garant: Petr Karmazín, MBA, B.Sc.
Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

Kontakt: Pavla Dvorská tel.: 775 133 671, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účastnický poplatek:
5500 Kč
Úhrada: Údaje pro provedení platby převodem Vám budou sděleny potvzovacím e-mailem.
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
 • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
 • v Penzionu Chaloupka
více info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

Kde nás najdete?