ÚVN se zařadila k pracovištím, které disponují robotickým systémem již od roku 2005. Nový přístup k operativě karcinomu konečníku přinesl zásadní posun v léčbě onkologicky nemocných pacientů. Výkon kdysi podstatně zatěžující organizmus pacienta se přesunul do roviny miniinvazivních operací.

To nám umožnilo razantně zmenšit operační rány, snížit peroperační krevní ztrátu, výskyt pooperačních komplikací a zkrátit dobu hospitalizace operovaných pacientů. Zkrátila se doba potřebná k rekonvalescenci a urychlil se návrat pacientů k běžnému životu. V průběhu let se naše zkušenosti zvyšovaly a spolupráce členů robotického týmu zdokonalovala.

Od roku 2021 se ÚVN stala toho času jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které využívá současně dva robotické systémy DaVinci. Navíc vize rozšiřování portfolia operačních výkonů se stala reálnou a spolu s individuálním přístupem k onkologickému pacientovi nabízíme robotické operace v rozsahu celého tlustého střeva, velkých nitrobřišních žláz a selektované výkony v dutině hrudní.

Indikace k výkonu a kontrola nad celým průběhem operace je i přes značný technický pokrok samozřejmě nadále v rukou robotického chirurga a jeho týmu. Spojení pokročilé techniky a vyškolených profesionálů ve svých oborech nám umožňuje poskytovat, v dnešní době tolik ceněnou, kvalitní zdravotní péči a lidský, „na míru šitý“ přístup.

Podrobné informace: Robotické centrum ÚVN