Roboticky asistované operace provádíme v Ústřední vojenské nemocnici od roku 2005. Za tu dobu přesáhl počet roboticky asistovaných výkonů v oborech urologie, chirurgie a gynekologie tři tisíce zákroků.

 

 

Robotická chirurgie je v současnosti nejsofistikovanější technologií používanou v chirurgické medicíně. Integrace počítačových, digitálních a robotických technologií nám umožňuje zlepšit výsledky náročných chirurgických operačních výkonů. Jednou z největších výhod robotické chirurgie je trojrozměrné zvětšené zobrazení operačního pole v kombinaci s miniaturními robotickými nástroji, které dokonale přenášejí i jemný pohyb lidské ruky. Díky těmto přednostem došlo ke zvýšení přesnosti i u technicky velmi náročných operačních výkonů. Výhody robotické chirurgie využíváme v ÚVN při onkologických a rekonstrukčních výkonech v oborech urologie, chirurgie a gynekologie. Jednoznačné výhody roboticky asistovaných výkonů pro pacienta i plátce zdravotní péče jsou omezení traumatizace tkání v průběhu operace, snížení výskytu časných i pozdních komplikací, snížení krevních ztrát a potřeby transfuzí, snížení pooperační bolesti a dyskomfortu a kratší doba hospitalizace s rychlejší rekonvalescencí a návratem do běžných aktivit pacienta.