Vzhledem k opakovaným dotazům veřejnosti na vztah Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha ( dále jen „ÚVN“) a pana Jiřího Vokáče Čmolíka uveřejňujeme toto stanovisko.

Pan Jiří Vokáč Čmolík nebyl nikdy zaměstnancem ÚVN ani s ÚVN nebyl v žádném jiném smluvním vztahu. Pan Jiří Vokáč Čmolík nevedl, neprováděl ani se jinak neúčastnil žádného výzkumu v ÚVN.

Pan Jiří Vokáč Čmolík v roce 2009 skutečně kontaktoval radiodiagnostické oddělení ÚVN s návrhem případné budoucí spolupráce na neurovědních projektech s použitím funkční magnetické rezonance, leč tento návrh nebyl ze strany ÚVN akceptován. ÚVN nikdy neprováděla žádný výzkum hodnotící úspěšnost či účinnost metod používaných a propagovaných panem Jiřím Vokáčem Čmolíkem.

Jiří Vokáč Čmolík byl pouze přítomen dvěma testům paradigmat (způsobů vyvolání odpovědi v mozku) s použitím funkční magnetické rezonance (metody používající magnetické rezonance k zobrazování a hodnocení funkcí mozku); při testech bylo podáno obecné vysvětlení metody. Tyto testy nebyly součástí žádného výzkumu a sloužily jen k předvedení možností metody.

Vystoupení v reportáži pořadu Ekonomika plus (premiéra 21. 5. 2012) pro Českou televizi se týkalo pouze obecného použití metody funkční magnetické rezonance, jiná vystoupení nebyla ÚVN autorizována.V Praze dne 17. června 2014