Akreditace udělena od 1.8. 2013 do 31. 3. 2026

Tento kurz připravuje sestry k získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti prováděné v transfuzní službě.

Certifikovaný kurz je určen
pro všeobecné sestry držitelky platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a 1 rok výkonu povolání v transfuzní službě.

Organizace certifikovaného kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou v délce trvání 19  vyučovacích hodin a část praktickou v délce 55 hodin.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu: 8 účastníkůTERMÍNOBSAZENOSTAKCE
17. - 28. 4. 2023

Max: 4
Přihláška  
16. - 27. 10. 2023

Max: 8
Přihláška  

Ke stažení:

pdf Certifikovaný kurz Sestra v transfuzní službě (166 KB)

 

Garant: pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD.
Kontakt: Pavla Dvorská
e-mail: pavla.dvorska@uvn.cz
tel.: 775 133 671

Místo konání:
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Účastnický poplatek: 25 000,- Kč vč. DPH za kurz včetně praxe
Úhrada: Platbu lze realizovat pouze fakturou,
podklady pro vystavení fatrury zasílejte na e-mail: pavla.dvorska@uvn.cz
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
  • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
  • v Penzionu Chaloupka
více info pavla.dvorska@uvn.cz

Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.