Akreditace udělena 30. 6. 2023

Účelem předkládaného vzdělávacího programu Specifická ošetřovatelská péče v intervenční radiologii je připravit sestru pro poskytování  
ošetřovatelské péče u pacienta podstupujícího léčbu nebo vyšetření prostřednictvím vaskulárních a nevaskulárních výkonů a postupů v oboru  
radiologie.

Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry, držitelky/držitele platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu s praxí v oboru delší než 24 měsíců

Organizace certifikovaného kurzu
Délka vzdělávacího programu je 74 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Teoretická část má 34 hodin, praktická 40 hodin. Délka studia od zahájení do ukončení závěrečnou zkouškou je 6 měsíců.TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
11. - 15. 12. 2023
1
Max: 18
Přihláška  


praktická část: možno sjednat individuelně při zahájení kurzu

Počet účastníků v certifikovaném kurzu
Maximálně 18 účastníků na přímé teoretické výuce, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 3 účastnících.

pdf Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče v intervenční radiologii
(173 KB)

Garant: Mgr. Ondřej Krahula, tel. 973 20 33 66, ondrej.krahula@uvn.cz
   
Organizační zajištění:  Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: pavla.dvorska@uvn.cz
   
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
   
   
Účastnický poplatek: 8 000 Kč za kurz včetně DPH
   
Úhrada: Údaje pro provedení platby převodem Vám budou sděleny potvzovacím e-mailem.
   
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
  • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
  • v Penzionu Chaloupka
více info pavla.dvorska@uvn.cz

Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

Kde nás najdete: