Akreditace udělena do 30. 4. 2024

Certifikovaný kurz reaguje na obnovení specializačního vzdělávání pro radiologické asistenty. Z tohoto důvodu je určen především radiologickým asistentům, kteří jsou účastníky specializačního vzdělávání. Mohou jej však pro zvýšení kvalifikace a úrovně odborných znalostí absolvovat i radiologičtí asistenti, kteří již specializaci získali.

Obsah certifikovaného kurzu:

Získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností k provádění zobrazovacích postupů a k poskytování specifické ošetřovatelské péče v celém spektru diagnosticko-terapeutických radiologických výkonů.  Během kurzu budou rozvíjeny znalosti potřebné pro výkon těchto činností, a to zejména z oblasti anatomie, patofyziologie, intervenčního instrumentária, radiodiagnostické techniky, IT, radiační ochrany, farmakologie a specifické ošetřovatelské péče

Certifikovaný kurz je určen:
Pro radiologické asistenty, držitele platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu s praxí v oboru delší než 24 měsíců.

Organizace certifikovaného kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou a praktickou:
40 hodin v části teoretické (vyučovací hodina = 45 minut);
80 hodin v části praktické.

TERMÍN KURZU:TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
teoretická část: 18. - 22. 9. 2023 termíny praxe budou sjednány dle individuálních možností při zahájení kurzu
3
Max: 15
Přihláška  
 

praktická část: možno sjednat individuelně při zahájení kurzu

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
Maximálně 20 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního  
přístupu členěna do skupin po 3 účastnících


pdf Certifikovaný kurz Zobrazovací postupy v intervenční radiologii a kardiologii (174 KB)

 

Garant: Mgr. Ondřej Krahula
Kontakt: Mgr. Ondřej Krahula, tel. 973 20 33 66, ondrej.krahula@uvn.cz, pavla.dvorska@uvn.cz
   
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
   
Účastnický poplatek:

15 000,- Kč

   
Úhrada: Požadovanou finanční částku zasílejte nejpozději 14 dní před potvrzeným termínem kurzu.
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: F002
specifický symbol: doplňte číslo, které Vám bude přiděleno po odeslání Přihlášky a sděleno potvrzujícím e-mailem. Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka.
   
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
  • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
  • v Penzionu Chaloupka
více info pavla.dvorska@uvn.cz

Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

Kde nás najdete: