Tento kurz akreditován na MZČR, číslo akreditace: MZDR 43532/2017-6/ONP, platnost do 31.10.2022

V České republice umírá většina lidí v lůžkových zařízeních akutní a následné péče. Je proto důležité, aby zdravotničtí pracovníci v těchto institucích byli dostatečně vzděláni jak v obecné, tak i specializované paliativní péči. Navrhovaný certifikovaný kurz je zpracovaný na základě zkušeností multidisciplinárního týmu paliativní péče (dále jen MDT PP) Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v Praze (dále jen ÚVN) získaných v projektu Nadace Avast Spolu až do konce. Certifikovaný kurz je cíleně připraven pro pracovníky lůžkových zařízení.

Cíle certifikovaného kurzu
Po absolvování certifikovaného kurzu budou absolventi

 1. znát strukturu a organizaci paliativní péče a její místo v systému zdravotní péče v České republice
 2. rozumět východiskům, specifickým rysům a cílům paliativní péče z hlediska holistického pojetí člověka a jeho potřeb v podmínkách lůžkových zařízení
 3. schopni vymezit roli sestry (porodní asistentky a zdravotnického záchranáře) v rámci multidisciplinárního týmu paliativní péče
 4. znát možnosti, postupy a monitorování účinnosti farmakoterapie bolesti a jiných nejčastějších symptomů pokročilého onemocnění
 5. rozumět psychologickým mechanismům spojeným s procesem nevyléčitelného onemocnění, umírání a prožívání této situace pacienty a jejich blízkými osobami a budou znát možnosti psychoterapeutických intervencí
 6. mít přehled v oblasti zdravotně sociálních služeb a péče o pozůstalé
 7. znát etické aspekty paliativní péče, možnosti duchovní podpory


Určení
CK je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře.

Vstupní a další požadavky

 1. Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře.
 2. Ukončený adaptační proces

Celková délka vzdělávacího programu
Celkový počet vyučovacích hodin je 94 (1 vyučovací hodina = 45 minut); 46 hodin teoretické části, 48 hodin praxe, délka studia od zahájení do ukončení je 6 měsíců.

Počet účastníků
Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 20.

Rozsah a obsah kurzu
Rozsah je 94 hodin, z toho je 46 hodin teoretické výuky a 48 hodin praktické výuky. Polovina praktické výuky je realizována v ÚVN Praha, druhá poplovina na Oddělení paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Termíny kurzu:

TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
23. - 27. 11. 2020 - teoretická část, termíny praxe budou sjednány dle individuálních možností při zahájení kurzu
Max: 20Přihláška  

Termín praxe bude sjednán individuálně při zahájení teoretické části

 

Odborný garant: MUDr. Dana Vondráčková
   
Odborný vedoucí kurzu:

Mgr. Václava Otcová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

   
Organizační zajištění:  Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6
   
Cena kurzu: 9 500,- Kč
   
Ubytování: 

Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:

 • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
 • v Penzionu Chaloupka


více info: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.