Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář
Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře

Práce ve zdravotnictví představuje trvalou jistotu uplatnění se na pracovním trhu. ÚVN Praha nabízí možnost získat kvalifikaci a dále profesně a kvalifikačně růst.

Zahájení kurzu: 22. dubna 2024 v 8.00 hod.

Místo konání: Pavilon F2, 2. poschodí, posluchárna B, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Přihláška


Vstupní podmínky pro zařazení do kurzu:

  • dovršení minimálně 18 let
  • ukončené základní vzdělání – doložení vysvědčení
  • dobrý zdravotní stav – doložené lékařským potvrzením
  • očkování proti hepatitidě B – doložené potvrzením (do začátku kurzu minimálně 1. dávka očkování, před nástupem na praktickou část kurzu minimálně 2. dávka očkování proti hepatitidě B)
  • očkování proti spalničkám - doložené potvrzením, nebo potvrzení o prodělané nemoci či vyšetření protilátek
  • znalost českého jazyka (písemný i mluvený projev)

Cíl kvalifikačního kurzu:
Cílem je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracoval v rozsahu svých činností při poskytování ošetřovatelské péče, osvojil si potřebné teoretické znalosti, praktické dovednosti, návyky týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy. Své povolání bude vykonávat pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Charakteristika:
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Organizace kvalifikačního kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou (13 dnů, 8 vyučovacích hod. /pracovní den) a část praktickou (10 dnů, 80 hod.).

TERMÍN KURZU:

Teoretická část:
1. část: od 22. dubna - 26. dubna 2024
2. část: od 29. dubna – 3. května 2024 (mimo státní svátek 1.5.)
3. část: od 6. května – 10. května 2024 (mimo státní svátek 8.5.)

Praktická část: od 13. května do 24. května 2024
Závěrečná zkouška: 28. a 29. května 2024

Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře.

Kontakt:
Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 973 208 313.

Účastnický poplatek: 9 000,- Kč

Úhrada pro účastníky:
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol:002. Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka!!!

Prosíme, doklad o zaplacení kurzu přineste s sebou na zahájení.