Na konci října 2019 jsme obdrželi ocenění Podnik podporující zdraví. ÚVN obhájila titul udělený v roce 2016 s tím, že tentokrát dosáhla na nejvyšší hodnocení -  3. stupeň.

„Obhájení titulu Podnik podporující zdraví, který jsme získali již v roce 2016, tentokrát navíc s ještě lepším výsledkem, vnímáme jako ocenění péče o zdraví našich zaměstnanců. Závěry z auditu jsou pro nás také velmi cenné, neboť nám pomáhají nadále zkvalitňovat péči o zdraví našich pracovníků. Letos jsme dosáhli na nejvyšší hodnocení 3. stupně, kterého si ceníme o to víc, že jsme jediné zdravotnické zařízení v Česku, které je oprávněno tento titul užívat,“ komentuje náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová.

Titul Podnik podporující zdraví
Soutěž o udělení titulu Podnik podporující zdraví je každoročně vyhlašována od roku 2005 hlavním hygienikem České republiky. V roce 2019 proběhl již její patnáctý  ročník. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (s více než dvěma sty padesáti zaměstnanci) a Malé a střední podniky (s méně než dvěma sty padesáti zaměstnanci) Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

Dne 22. října 2019 byly v malostranském Kaiserštejnském paláci oceněny společnosti a organizace, které splnily podmínky soutěže v auditech pořádaných v roce 2019. Právo nadále užívat titul Podnik podporující zdraví letos obhajovaly i společnosti, které jej již obdržely v letech 2006, 2007 a 2010 (2., 3. a 6. ročník soutěže) a úspěšně ho obhájily v letech 2016 a 2017. Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/oceneni-podnik-podporujici-zdravi-jiz-popatnacte