Národní očkovací centrum v O2 universu má poslední očkovací den 10. září 2021. Jak se ÚVN připravuje na ukončení očkování v O2 universu a co bude následovat? Na to jsme se zeptali náměstkyně ředitele ÚVN Lenky Gutové:

V národním očkovacím centru budeme očkovat naposledy v pátek 10. září až do pozdních odpoledních hodin. Pak se brány Národního očkovacího centra zavřou a začne příprava na předání prostor zpět majiteli (pozn. Bestsport a.s.). Už nyní se ale připravujeme na ukončení provozu a podle toho plánujeme aplikace prvních a druhých dávek. Poslední objednací termíny k očkování první dávkou vakcíny proti covid-19 v O2 universu jsou na 20. srpna 2021. Poté se zaměříme především na naočkování všech objednaných druhými dávkami.

Znamená to, že po 20. srpnu se budou v O2 universu očkovat jen druhé dávky?

Registrované s objednaným termínem budeme vakcinovat druhými dávkami. Chceme tak poskytnout všem objednaným v Národním očkovacím centru O2 universu kompletní vakcinaci. Ty, kdo se do O2 universa přijdou naočkovat bez objednání (pozn. tzv. walk-in), budeme nadále očkovat jak druhými, tak také prvními dávkami. Tzn, že příchozí k vakcinaci bez objednání naočkujeme první dávkou ještě i 10. září.

Kde budou naočkováni druhou dávkou vakcíny ti, kdo bez objednání přijdou k aplikaci první dávky do O2 universa a jejich termín druhé dávky bude až po 10. září?

V ÚVN máme dostatečnou kapacitu, takže očkovanému 1. dávkou vakcíny v O2 universu můžeme, bude-li chtít, poskytnout termín vakcinace 2. dávky v ÚVN. Ale samozřejmě si může zvolit aplikaci druhé dávky v jiném očkovacím místě.

Bude ÚVN pokračovat ve vakcinaci i po 10. září?

V areálu ÚVN máme očkovací centrum, denně zde lze naočkovat až 600 osob. V současnosti je tato kapacita využita částečně, přesto jsme připraveni v případě potřeby kapacitu dále navýšit.