alt

Komplexní předcestovní a ponávratové poradenství

Všechna dostupná očkování 

Očkování rizikových osob 

 

E5 Budova E, vchod E5

Ordinační hodiny Pondělí - Pátek 8:30 - 15:30, poslední pacient v 15hod.
Objednání pacientů Pracovna sester +420 973 208 255 mezi 13.00 - 15.00 hod.
 

 

 

 

 

Další služby:

 • Sestavení plánu očkování
 • Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu a certifikátu dle WHO (žlutá zimnice)
 • Konzultace antimalarické profylaxe, prevence infekčních nemocí, vystavení receptu
 • Zajištění zdravotní péče po návratu z rizikových oblastí
 • Odběry krve pro zjištění protilátek (neštovice, žloutenky, spalničky, příušnice ad.)
 • Vakcinace zdravotníků a dalších profesionálů ve zvýšeném riziku
  (hepatitida A+B, černý kašel, meningokok, plané neštovice, spalničky, vzteklina ad.) 
 • Komplexní péče o pacienty po splenektomii dle aktuálně platného Doporučeného postupu SIL ČLS JEP z roku 2013 (vakcinace, vydání průkazu, předpis ATB)
 • U klientů se zdravotními problémy možnost zajištění krátkodobé hospitalizace
 • Konzultační činnost pro praktické lékaře a další zdravotníky
 • Úhrada platební kartou nebo možnost úhrady v hotovosti přímo v ordinaci