Oční klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje komplexní ambulantní i lůžkovou oftalmologickou péči, konsiliární a superkonsiliární činnost v tomto oboru. Významnou oblastí činnosti kliniky je pregraduální a postgraduální výuka. V současné době jsou na vysoké úrovni prováděny veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace katarakty, glaukomu, vitreoretinální a transplantační výkony a na veškerý sortiment laserové léčby.

Image

V mezioborové spolupráci s pracovišti ÚVN jsou prováděny: s ORL klinikou dakryocystorinostomie, se stomatochirurgií plastické operace okolních partií oka, s neurochirurgickou klinikou a neurologickým oddělením neurooftalmologická vyšetření a zákroky. V úzké spolupráci s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie na Homolce jsou někteří nemocní s tumorózními i netumorózními očními onemocněními léčeni Leksellovým gama nožem. Vedle uvedeného je maximální pozornost věnována i diagnostickým a nechirurgickým léčebným postupům.

Jsme spádovým zařízením pro Prahu 6 a 7, ale také superkonziliární klinikou s celostátním působením. Akutní stavy ošetřujeme ihned, chronické stavy nejlépe s doporučením přímo do konkrétní specializované poradny s lékařskou zprávou o dosavadním průběhu léčby objednáváme v termínu podle charakteru obtíží.

 

Projekt pomůže včas odhalovat oční nemoc způsobující oslepnutí

Půl milionu Češek a Čechů trpí vážným onemocněním sítnice zvaným věkem podmíněná makulární degenerace. Přestože je nejčastější příčinou úplné slepoty či náhlého prudkého zhoršení zraku u lidí nad 50 let věku, povědomí o ní je velmi nízké. Včas odhalovat tuto nemoc má pomoci projekt Zaostřeno na váš zrak. Ten pomocí webu, edukativní publikace i bezplatné odborné poradny upozorní na rizika.Věkem podmíněná makulární degenerace se rozvíjí pozvolna. Ostré hrany budov či dopravních značek začne vidět člověk jemně zvlněné, vidění se postupně mírně rozostřuje. Časem vidí člověk ve středu zorného pole černou plochu, až zrak zcela ztratí. Odhalit tuto nemoc včas ale je problém.Příčinou podle očního lékaře Pavla Němce z Ústřední vojenské nemocnice je fakt, že s drobnějšími poruchami vidění se mozek dlouho vyrovnává sám. "Obraz si dokresluje a stabilizuje. Zakrývá tak jediné počáteční příznaky, kterými se zrak snaží říct, že je něco špatně," řekl dnes novinářům Němec. Na webu www.vyzivaprooci.cz se zájemci dozvědí vše o této nemoci, možnostech samovyšetření či látkách, které jsou zraku prospěšné. Obrátit se mohou na on-line poradnu ohledně zdravotního stavu očí. Na tzv. Amslerově mřížce, která je na webu, si mohou orientačně vyšetřit zrak.Hlavními faktory pro rozvoj věkem podmíněné makulární degenerace jsou vedle věku nad 50 let také neléčený vysoký tlak, nedostatek pohybu a vystavování zraku slunečnímu záření. Častěji postihuje ženy. Riziko je vyšší u těch, kdo mají tuto nemoc v rodině. Dospělí ve středním věku mají dvouprocentní riziko, lidé starší 75 let téměř třicetiprocentní. Nemoc postihuje střední část sítnice, tzv. žlutou skvrnu, a způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění. Má dvě formy - suchou a vlhkou. Vlhká forma tvoří deset procent případů a vyvíjí se velmi rychle. Nemoc začíná nejprve na jednom oku, druhé zdravé oko dlouho poškození kompenzuje.Vlhká forma vzniká z nadměrného vlivu růstového faktoru, způsobuje přemnožení křehkých nových cév pod sítnicí. Ty mohou krvácet, nebo z nich uniká tekutina, která poškodí sítnici a zhorší centrální vidění.Riziko poškození zraku lze snížit dodržováním zdravého životního stylu a vyváženou stravou bohatou na ovoce a zeleninu. Pro zdravý zrak jsou důležité vitamíny C a E, selen, zinek a karotenoidy. Ke vzniku nemoci přispívá genetika, proto by si lidé z rodin, kde se nemoc vyskytuje, měli z analýzy DNA zjistit, zda jsou v budoucnu také ohroženi.

zdroj ČTK

Přednosta Oční kliniky obdržel významné ocenění

Počátkem listopadu 2015 byla docentu Jiřímu Paštovi, přednostovi Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN udělena děkanem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze medaile II. stupně za zásluhy o rozvoj fakulty.
Udělení této medaile je projevem úcty a ocenění zaměstnanci nebo externímu spolupracovníkovi fakulty za jeho dlouholetou pedagogickou, vědeckovýzkumnou nebo organizační práci, jejíž výsledky významně přispěly k rozvoji fakulty. Medaile se uděluje ve dvou stupních: I. stupeň - stříbrná, II. stupeň – bronzová. Spolu s medailí se předává diplom jako doklad o udělení medaile. Medaili uděluje a předává děkan při slavnostních příležitostech.

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO působí jako přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN od roku 1980. Vyvíjí bohatou přednáškovou a publikační činnost, je členem představenstva České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, členem Americké i evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, členem Americké oftalmologické akademie, členem  České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a České vitreoretinální společnosti. Od roku 1994 pracuje jako hlavní odborník Armády České republiky pro oftalmologii a od roku 2005 působí jako mezinárodní instruktor laserové chirurgie pro AMO/VISX. Dále je členem akreditační komise MZ ČR pro obor oftalmologie, členem komise pro atestační zkoušky z oftalmologie a členem oborové rady doktorského studijního programu Oční lékařství na LF UK v Hradci Králové. Věnuje se rovněž refrakční a laserové chirurgii. V r. 2012 obdržel nejvyšší ocenění České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie  – medaili profesora Vanýska za přínos v rozvoji implantologie v očním lékařství v České republice. Mezi další obdržená ocenění patří medaile Armády ČR 3.,2., a 1. stupně, pamětní medaile ÚVN Praha 3. a 2. stupně a v roce 1994 se docent Pašta stal čestným členem Kanadské implantologické a keratorefraktivní asociace.