Oční klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje komplexní ambulantní i lůžkovou oftalmologickou péči, konsiliární a superkonsiliární činnost v tomto oboru. Významnou oblastí činnosti kliniky je pregraduální a postgraduální výuka. V současné době jsou na vysoké úrovni prováděny veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace katarakty, glaukomu, vitreoretinální a transplantační výkony a na veškerý sortiment laserové léčby.

Image

V mezioborové spolupráci s pracovišti ÚVN jsou prováděny: s ORL klinikou dakryocystorinostomie, se stomatochirurgií plastické operace okolních partií oka, s neurochirurgickou klinikou a neurologickým oddělením neurooftalmologická vyšetření a zákroky. V úzké spolupráci s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie na Homolce jsou někteří nemocní s tumorózními i netumorózními očními onemocněními léčeni Leksellovým gama nožem. Vedle uvedeného je maximální pozornost věnována i diagnostickým a nechirurgickým léčebným postupům.

Jsme spádovým zařízením pro Prahu 6 a 7, ale také superkonziliární klinikou s celostátním působením. Akutní stavy ošetřujeme ihned, chronické stavy nejlépe s doporučením přímo do konkrétní specializované poradny s lékařskou zprávou o dosavadním průběhu léčby objednáváme v termínu podle charakteru obtíží.

 

Seminář Oční kliniky - 11. září 2019

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na seminář Oční kliniky LF UK a ÚVN. Obsahem sdělení budou novinky nejen kataraktové, ale i refrakční chirurgie - operační přístroje, nitrooční implantáty, kalkulace, navigační přístroje

Místo konání: posluchárna Oční kliniky ÚVN, pavilon A5, 3. patro

Datum konání: 11. září 2019 od 15.00 hodin

Přednášející:

  • MUDr. Leoš Rejmont, MUDr
  • MUDr. Petra Seidler - Štangová
Číst dál...

Projekt pomůže včas odhalovat oční nemoc způsobující oslepnutí

Půl milionu Češek a Čechů trpí vážným onemocněním sítnice zvaným věkem podmíněná makulární degenerace. Přestože je nejčastější příčinou úplné slepoty či náhlého prudkého zhoršení zraku u lidí nad 50 let věku, povědomí o ní je velmi nízké. Včas odhalovat tuto nemoc má pomoci projekt Zaostřeno na váš zrak. Ten pomocí webu, edukativní publikace i bezplatné odborné poradny upozorní na rizika.

Číst dál...

Přednosta Oční kliniky obdržel významné ocenění

Počátkem listopadu 2015 byla docentu Jiřímu Paštovi, přednostovi Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN udělena děkanem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze medaile II. stupně za zásluhy o rozvoj fakulty.
Udělení této medaile je projevem úcty a ocenění zaměstnanci nebo externímu spolupracovníkovi fakulty za jeho dlouholetou pedagogickou, vědeckovýzkumnou nebo organizační práci, jejíž výsledky významně přispěly k rozvoji fakulty. Medaile se uděluje ve dvou stupních: I. stupeň - stříbrná, II. stupeň – bronzová. Spolu s medailí se předává diplom jako doklad o udělení medaile. Medaili uděluje a předává děkan při slavnostních příležitostech.

Číst dál...