Spektrum laparoskopických výkonů v gynekologii a jejich výhody

Konvenční laparoskopie se používá již téměř 50 let a její  zavedení znamenalo přelom v operačních přístupech. Dnes je široce rozšířena a v některých oborech tvoří více než 80% operačních výkonů.

Spektrum výkonů v gynekologii

 • cysty vaječníků a vejcovodů
 • endometrióza
 • hysterektomie (odstranění dělohy) pro nádorová i nenádorová onemocnění
 • operace myomů
 • rozrušení srůstů pro bolesti
 • urogynekologické operace

Výhody laparoskopie ve  srovnání s otevřenou operativou:

 • Lepší kosmetický efekt – několik krátkých řezů na přední břišní stěně
 • Menší pooperační bolest
 • Menší krevní ztráta
 • Nižší výskyt komplikací zejména v oblasti hojení operační rány
 • Rychlejší rekonvalescence, kratší doba hospitalizace