Nejčastější indikace pro využití robotického systému v gynekologii

Robotická chirurgie je v současnosti nejsofistikovanější technologií používanou při operačních výkonech s mnoha výhodami od ostatních metod.  Integrace počítačových, digitálních a robotických technologií přinesla možnost zlepšení výsledků náročných chirurgických výkonů.  Jednou z největších výhod robotické chirurgie je trojrozměrné zvětšené zobrazení operačního pole v kombinaci s vlastními robotickými nástroji, které dokonale přenášejí pohyb lidské ruky až na koncovou část nástrojů. Díky těmto přednostem dochází ke zvýšení přesnosti a chirurgické dovednosti i u technicky náročných operačních výkonů. Tento jasný přínos  robotické chirurgie se týká onkologických, rekonstrukčních a jiných komplexních výkonů, a současně umožňuje úspěšně operovat rizikové pacientky -  pacientky interně nemocné, v pokročilém věku nebo pacientky obézní. 

Nejčastější indikace pro využití robotického systému v gynekologii:

 • operační řešení gynekologických  zhoubných nádorů: děložního těla (endometria), děložního hrdla
 • operace hluboké endometriózy – nález ložisek tkáně děložní sliznice, tzn. endometriózy v malé pánvi, postihující vejcovody, vaječníky, ale i močový měchýř, střevo nebo hlubokou vrstvu okolního vaziva
 • operativa benigních onemocnění dělohy, vejcovodů, vaječníků u obézních a extrémně obézních pacientek
 • urogynekologické výkony při poklesu pánevních orgánů: sakropexe, pektopexe
 • myomektomie - tzv. fertilitu šetřící operace, kdy se odstraní pouze nezhoubný nádor děložní stěny (myom) a zůstává zachována možnost otěhotnění.

Výhody pro pacientku:

 • drobné jizvy na břišní stěně
 • menší krevní ztráta
 • omezení traumatizace tkání, snížení pooperační bolesti
 • kratší doba hospitalizace
 • rychlejší rekonvalescence a rychlejší návrat do běžného života
 • snížení výskytu časných i pozdních komplikací
 • možnost operování polymorbidních pacientek, v pokročilém věku nebo pacientek s obezitou

Úhrada

Zdravotní pojišťovny v ČR hradí robotickou operaci pro obor gynekologie při diagnóze zhoubného nádoru hrdla a těla děložního. V současné době se jedná o možnosti rozšíření úhrad i pro další diagnózy - operace obézních a extrémně obézních pacientek, operace hluboké endometriózy, závěsné operace při poklesu pánevních orgánů. Aktuality

Gynekologické robotické operace

Jedno z témat středečního pořadu Sama doma přiblížila MUDr. Pavla Svobodová z Gynekologické kliniky ÚVN.

Video najdete na stránce pořadu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/222562220600035/