Laserové přístroje používá Urologická klinika od roku 2000. V současné době je k dispozici Holmiový laser vysokého výkonu firmy Jena Surgical (MultiPulse HoPLUS), který dokáže dezintegrovat močové konkrementy jakéhokoliv složení a velikosti, a také provádět přesné řezy měkkou tkání při operacích nezhoubného zbytnění prostaty či zúženin močové trubice či močovodů. 

HoLEP – enukleace prostaty holmiovým laserem je výkon, při kterém je odstraněna veškerá zbytnělá tkáň prostaty přesně na její pouzdro, integrita orgánu a jeho funkce zůstávají zachovány s výjimkou retrográdní ejakulace. Výkon se provádí endoskopicky – přes močovou trubici pod kontrolou endoskopické kamery. 
Tkáň je pomocí laseru od pouzdra prostaty oddělena a z těla odstraněna speciální morcelační technikou. Vše je provedeno bez řezu, endoskopickou přes močovou trubici. Následně je tkáň vyšetřena mikroskopicky patologem. To představuje hlavní rozdíl proti takzvaným vaporizačními laserovými technikami, je tkáň během výkonu ztracena a vyšetřit ji nelze. 
Výkon je minimálně invazivní, krevní ztrátě jsou obvykle velmi malá a doba rekonvalescence krátká. Močový katetr je po výkonu ponechán průměrně 48 hodin.

Další aplikace holmiového laseru na našem oddělení zahrnují hlavně endoskopické operace močových konkrementů jakékoliv lokalizace, dále protnutí zúženin močové trubice nebo močovodů. Výjimečně lze laser použít i při řešení dalších nemocí močových cest. 

V Centru pro laserovou chirurgii uskutečnili specialisté řádově desítky tisíc laserových operací.