Česká republika je stát s nejvyšším výskytem zhoubných nádorů ledvin na světě. V ČR se ročně diagnostikuje několik tisíc nových případů nádorů ledvin. Díky častému provádění vyšetření břišních orgánů pomocí ultrasonografie, výpočetní tomgrafie a magnetické rezoinance se většina nádorů ledvin zjistí náhodně. Velmi často se jedná o malé nádory, u nichž je možno provést odstranění nádoru a současně zachovat postiženou ledvinu.  Ponechání maximálního objemu tkáně ledviny má velký význam pro zdravotní stav pacienta, příznivě ovlivňuje délku aktivního života a snižuje riziko onemocnění ledvin v budoucnosti. Tyto operace „šetřící ledvinu“ lze provést klasicky z poměrně velkého řezu, laparoskopicky nebo roboticky. Pro nádory s příznivou lokalizací a velikostí lze s výhodou použít poslední dvě metody, a to pro jejich miniinvazivitu.

Roboticky asistovaná resekce nádoru ledviny je operační výkon, při kterém odstraňujeme pouze část ledviny postiženou nádorem. Hlavním přínosem je ponechání (zachování) zbývající, tumorem nepostižené, části ledviny a zajištění ledvinných funkcí bez dlouhodobých následků. Ve srovnání s otevřenou operací nebo laparoskopií je při roboticky asistovaném výkonu dosaženo bezpečnějšího odstranění nádorů při několikanásobném zvětšení operačního pole a zajištění minimální invazivity při zachování onkologické bezpečnosti. V roce 2021 byl jako první v České republice zaveden u těchto operací tzv. retroperitoneoskopický přístup, kdy se operace ve vybraných případech provádí mimo pobřišnici.

Výhody roboticky asistované resekce nádoru ledviny:

 • provedení u nepříznivě uložených nádorů
 • precizní onkologicky bezpečná preparace nádoru
 • zkrácení nebo vyloučení doby teplé ischémie (doba, kdy jsou uzavřeny ledvinné cévy během operace)
 • nižší krevní ztráty a riziko komplikací během operace
 • kratší doba hospitalizace a rychlejší rekonvalescence
 • možnost ošetřit i pacienty s vysokou hodnotou BMI (obézní pacienti)

 

 

Roboticky asistovaná pyeloplastika

Stenóza pyeloureterálního přechodu vzniká nejčastěji zúžením močovodu v místě jeho napojení na ledvinnou pánvičku nebo útlakem močovodu cévním svazkem nebo vazivovým pruhem. Porucha způsobuje rozšíření ledvinné pánvičky, zhoršení odtoku moči a zvýšení tlaku v ledvině, stav je často spojen s bolestí, opakovanými infekcemi močových cest, tvorbou ledvinových kamenů, event. se selháním ledviny.

Roboticka asistovaná resekční pyeloplastika je operační výkon, jehož cílem je odstranění vyvolávající příčiny, tedy odstranění překážky v odtoku moči z ledvinné pánvičky do močovodu. Výkon provádíme v celkové anestézii v poloze na boku. Po zavedení robotických nástrojů do těla zmenšujeme ledvinnou pánvičku a močovod nově napojujeme na nejnižší místo na pánvičce. Provedeme sešití ledvinné pánvičky a močovodu na zavedené hadičce (stentu), kterou ponecháváme v těle po dobu hojení. Doba hospitalizace je 4-7 dnů.

Výhody roboticky asistované pyeloplastiky:

 • precizní preparaci ledvinné pánvičky a šetření okolních tkání
 • spojení močovodu a pánvičky mikrochirurgickou technikou
 • nižší krevní ztrátu během operace
 • nižší riziko pooperačních komplikací (únik moči, infekce, opětovné zúžení močovodu)
 • menší bolesti v ráně a snížení spotřeby léků proti bolesti
 • kratší doba hospitalizace
 • rychlejší rekonvalescence a návrat do běžného života
 • možnost ošetřit pacienty s vysokým BMI (i výrazně obézní pacienti)