Chirurgickým řešením lokálně pokročilých nádorů močového měchýře je radikální cystektomie. Jedná se o výkon, při kterém je odstraněn celý močový měchýř společně se spádovými uzlinami.

U mužů je zároveň odstraněna prostata a semenné váčky, u žen se zpravidla odstraňuje děloha a část pochvy. Absence močového měchýře je následně v rekonstrukční fázi operace řešena buď heterotopní, inkontinentní náhradou (rezervoárem moči), nebo kontinentní, ortotopickou náhradou. V prvním případě je moč derivována do krátkého úseku vytnutého tenkého střeva (konduit), na které jsou napojeny močovody a odkud moč volně vytéká do sběrného sáčku nalepeného na kůži vpravo od pupku. Jedná se o jednu z nejčastějších a nejméně komplikovaných technik (operace dle Brickera).  Druhou nejčastěji využívanou technikou je vytvoření tzv. neoveziky, kdy se v místě původního měchýře vytvoří rezervoár ze stěny tenkého střeva a ten se napojí na původní močovou trubici. Výhodou této techniky (operace dle Studera nebo Hautmanna) je zachování kontroly pacienta nad močením.

Výhody roboticky asistované radikální cystektomie:

  • precizní preparace nádorem postiženého orgánu
  • nižší krevní ztráty během operace a nižší počet krevních transfuzí
  • nižší riziko závažných operačních a pooperačních komplikací
  • rychlejší návrat k běžnému příjmu potravy
  • menší bolest v místě operace a nižší spotřeba léků proti bolesti
  • kratší doba hospitalizace
  • rychlejší rekonvalescence a návrat do běžného života