Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů. Počet případů rakoviny prostaty za poslední desítky 20 let dramaticky vzrostl.

 

Radikální prostatektomie je pro pacienty s lokalizovaným nebo malým lokálně pokročilým nádorem prostaty první volbou s vysokou pravděpodobností kurativní léčby. Operaci lze provádět otevřeným přístupem anebo šetrnějším minimálně invazivním laparoskopickým přístupem, který však dnes nahrazuje roboticky asistovaný přístup. Většina nevýhod otevřeného přístupu a laparoskopie při operaci prostaty odpadá při použití roboticky asistované operace.

Hlavní výhodou roboticky asistovaného výkonu oproti otevřenému nebo laparoskopickému přístupu je precizní odstranění nádorem postižené prostaty, výrazně menší poškození okolních tkání při zachování vlastní radikality výkonu, rychlejší návrat kontinence po operaci a nižší riziko dlouhodobé inkontinence moče, nižší výskyt poruchy erekce a také nižší riziko hluboké žilní trombózy.

Radikální prostatektomie znamená zásadní zásah do nervově-cévních struktur obklopující prostatickou žlázu. Poškození této pleteně má za důsledek různě dlouhé pooperační období, provázené potížím s udržením moče (inkontinencí) a poruchou ztopoření penisu (erektilní dysfunkcí).

Výhody roboticky asistované radikální prostatektomie:

 • precizní odstranění nádorem postižené prostaty se šetřením okolních tkání
 • nižší krevní ztráty během operace s minimální potřebu krevních převodů (transfuzí)
 • nižší riziko dlouhodobého úniku moče (inkontinence) a rychlejší úprava po operaci
 • nižší riziko dlouhodobé poruchy erekce a rychlejší návrat erekce po operaci
 • menší bolesti v ráně a snížení spotřeby léků proti bolesti
 • nižší výskyt komplikací po operaci
 • nižší výskyt infekce v ráně
 • kratší doba hospitalizace
 • nižší riziko hluboké žilní trombózy
 • rychlejší rekonvalescence a návrat do běžného života
 • možnost ošetřit pacienty, kteří by jinak nemohli absolvovat výkon jiným způsobem (obezita, stav po transplantaci ledviny, peritoneální dialýza, opakované operace v dolní části břicha apod.)
 • významně nižší náklady na pooperační péči

 

 

Roboticky asistovaná radikální prostatektomie (3D animace, video převzato z YouTube, v angličtině)